Eigenschap:Bron

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Een verwante bron waarvan beschreven bron is afgeleid.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
A
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Gerard_Brandtstraat_26_-_Parkkerk#Afbeeldingen  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Buiksloterweg_95_-_Rita_(1922_-_1995)#Externe_links  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint-Ritakerk,_Amsterdam  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/36374  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Ritakerk_(Amsterdam)  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_Westereindflat_530911.pdf  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/8978538c-e95f-50c6-a671-3c215a8c7dce  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/9998e8b3-0601-5369-8735-be3f2cb4feed  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_Westereindflat_530911.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200034598  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Interior_of_Raw_Aron_Schuster_Synagoge  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Heinzestraat_1_-_Raw_Aron_Schuster  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200030891  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Raw_Aron_Schuster_Synagoge  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/51169  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airey-woningen  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200020259  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200021026  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/30533  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200013790  +
https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Deken  +
https://www.amsterdam-monumentenstad.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=1731  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Emmakerk_(Amsterdam)  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmakerk_(Amsterdam)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Hugo_de_Vrieslaan_2_-_De_Bron#Externe_links  +
https://www.cuypersgenootschap.nl/wp-content/uploads/2020/06/CB_1997_1.pdf  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Obrechtkerk  +
https://kerkfotografie.nl/onze-lieve-vrouw-van-de-allerheiligste-rozenkrans-of-obrechtkerk-amsterdam/  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200037513  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/130050  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Jacob_Obrechtstraat_30_-_O.L._Vrouw_Rozenkrans_(Obrechtkerk)  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obrechtkerk  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Jan_Maijenstraat_14_-_Jeruzalemkerk  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeruzalemkerk_(Amsterdam)  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jeruzalemkerk_(Amsterdam)  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/70  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Warnersblokken_530916.pdf  +
https://lekstraatsynagoge.nl/  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lekstraatsynagoge  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Lekstraat_61_-_Synagoge  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lekstraatsynagoge_(Amsterdam)  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Martelaren_van_Gorcumkerk_(Amsterdam)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Linnaeushof_94_-_Martelaren_van_Gorcum#Externe_links  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hofkerk_(Amsterdam)  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1602/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1602.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1602/BESLUIT_aanwijzing_1602.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1602/TOELICHTING_aanwijzing_1602.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1602/BESLUIT_intrekking_1602.pdf  +
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2001/01/01/leven-in-toen  +
https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Hulshoff, Maria  +
https://www.amsterdam.nl/nieuws/achtergrond/vrouwenprobleem-amsterdam/#:~:text=De%20poort%20is%20in%201607,hant%20maar%20lieflyk%20myn%20gemoet%27.  +
https://stadsherstel.nl/nieuws/honderd-jaar-politiegeschiedenis-rondom-het-spinhuis/#:~:text=Stadsherstel%20Amsterdam%20werd%20door%20middel,negen%20woningen%20en%20twee%20bedrijfsruimten.  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532201.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/105156  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532201.pdf  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/bc6f077e-5ccd-570e-9c1f-ffb0c7f9a6f9  +
https://amsterdamopdekaart.nl/wederopbouw/Overtoom/Autopon  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&q=autopon&mode=gallery&view=horizontal&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1672/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1672.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1672/BESLUIT_aanwijzing_1672.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1672/DIGITAAL_TOELICHTING_aanwijzing_1672.pdf  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&q=hollandsche%20schouwburg&mode=gallery&view=horizontal&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532241.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532241.pdf  +
https://www.hollandscheschouwburg.nl  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu11_01/sten009monu11_01_0014.php  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/621  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/132571  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=amsterdam%20scheepvaarthuis%204158&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&record=99fec20d-6856-a76d-2bd9-202378381ed4&reverse=0  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwezijds_Kapel_(1912)  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nieuwezijds_Kapel,_Amsterdam  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Rokin_78a_-_Nieuwezijds_Kapel  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/140444  +
https://reliwiki.nl/index.php/Amsterdam,_Sloterweg_1184_-_Pancratius#Decreet_over_de_fusie_van_de_RK_kerken_van_Nieuw_West  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint-Pancratiuskerk_(Sloten)  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Pancratiuskerk_(Sloten)  +
https://www.olympischstadion.nl/geschiedenis/  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200039492  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532200.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200040456  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&q=amsterdam%20Citro%C3%ABngarage&mode=gallery&view=horizontal&sort=order_s_objectnummer%20asc&page=1&reverse=0  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/19751942-2ca8-52f6-b280-62879ec15918  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532200.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG285/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_afvoering_285.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG285/DIGITAAL_BESLUIT_afvoering_285.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG285/DIGITAAL_TOELICHTING_afvoering_285.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Vrolikstraat_8_530858.pdf  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/18ea81c2-7c4c-5302-b478-fdeaa4ea1bf0  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Vm_Belastingkantoor_Kohnstammhuis_530868.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/33504  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532136.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/19018  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/47401  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&q=aemstelpark&mode=gallery&view=horizontal&sort=order_s_objectnummer%20asc&page=1&reverse=0  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200037714  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532136.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG199/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_dl2_aanwijzing_199.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG199/BESLUIT_aanwijzing_199.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG199/DIGITAAL_TOELICHTING_aanwijzing_199.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG199/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_dl3_aanwijzing_199.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG199/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_dl1_aanwijzing_199.pdf  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:43f8f387-05c7-41ee-9176-78e52c98da3f  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/900002893  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/900003277  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/133191  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gereformeerde_kerk_(Andijk)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Andijk,_Middenweg_4_-_Gereformeerde_Kerk  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gereformeerde_kerk_(Andijk)  +
https://dbc.rug.nl/digital/collection/Kerken/search/searchterm/Andijk-Geref-kerk  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1316/BESLUIT_aanwijzing_1316.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1316/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1316.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1316/TOELICHTING_aanwijzing_1316.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG200/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_200.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG200/BESLUIT_aanwijzing_200.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG200/TOELICHTING_aanwijzing_200.pdf  +
https://www.herbestemming.nl/projecten/politieacademie-aartsbisschoppelijk-klein-seminarie-apeldoorn  +
https://reliwiki.nl/index.php/Apeldoorn,_Arnhemseweg_348_-_Kapel_Seminarie#Externe_links  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kleinseminarie_Apeldoorn  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532209.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/106386  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/31259  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532209.pdf  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0379  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&q=het%20oude%20loo%208175&mode=gallery&view=horizontal&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://reliwiki.nl/index.php/Apeldoorn,_Regentesselaan_14_-_Regentessekerk  +
https://facsimile.ub.rug.nl/digital/collection/Kerken/search/searchterm/Apeldoorn-Regentesse-kerk-Vrijz-Geleefsgem-NPB  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/53486  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200038410  +
https://www.archimon.nl/gelderland/apeldoornfabianus.html  +
https://reliwiki.nl/index.php/Apeldoorn,_Sebastiaanplein_1_-_H.H._Fabianus_en_Sebastianus  +
https://www.ncgeo.nl/index.php/nl/publicaties/groene-serie/item/2333-gs-13-g-j-bruins-editor-standard-base-loenermark  +
https://www.hollandsecirkel.nl/documentatiecentrum/monumenten/item/5-ijkbasis-loenermark  +
https://www.hollandsecirkel.nl/  +
https://www.researchgate.net/publication/228756456_On_Traceability_of_Long_Distances  +
https://whc.unesco.org/en/list/1187  +
https://kwartiervannijmegen.nl/pages/sub/66240/IJKbasis_Loenermark.html  +
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/tijdschrift-van-de-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-mei-2017  +
https://www.researchgate.net/publication/279508959_Current_Research_and_Development_at_the_Nummela_Standard_Baseline  +
https://g-geschiedenis.eu/2017/06/14/wat-is-een-ijkbasis/  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint-Servatiuskerk,_Appeltern  +
https://kerkfotografie.nl/sint-servatius-appeltern/  +
https://reliwiki.nl/index.php/Appeltern,_Maasdijk_26_-_Sint-Servatius  +
https://www.kerkramentussenmaasenwaal.nl/kerken/appeltern-servatiuskerk/  +
https://www.dbnl.org/tekst/schu211land02_01/schu211land02_01_0019.php  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx1226  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/129759  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200008947  +
https://www.groningerkerken.nl/downloads/Een_opvallende_verschijning_in_de_historische_binnenstad.pdf  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_kerk_(Appingedam)  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/138524  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/120  +
https://reliwiki.nl/index.php/Appingedam,_Dijkstraat_73_-_Gereformeerde_Kerk#Externe_links  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200111582  +
https://www.gkvappingedam.nl/het-gebouw/  +
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/?mode=gallery&view=horizontal&q=geref*%20kerk%20-oost&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_plaats:%22Appingedam%22&fq%5B%5D=search_s_straat:%22Dijkstraat%22&record=4ea00238-7daa-7ba4-8fef-5eb819ff42a5&reverse=0  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu04_01/sten009monu04_01_0009.php  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/134719  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/1464  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gereformeerde_Kerk_(Appingedam)  +
https://www.moluksekerkappingedam.nl/  +
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/praktijkvoorbeelden/overzicht-praktijkvoorbeelden/molukse-kerk-eben-haezer-schokbestendig  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/133344  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molukse_kerk_(Appingedam)  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/138854  +
https://erfgoedstem.nl/uur-u-nadert-voor-molukse-kerk-appingedam/  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_motivering_532050.pdf  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=8253&rows=25&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Bouwkundige%20Tekeningen%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_province:%22Groningen%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_place:%22Opwierde%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&filterAction&reverse=0  +
https://www.groningerkerken.nl/nl/kennisbank/kerken/O/31/opwierde-kerk  +
https://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=1009953&LGE=NL&LIJST=lang  +
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/?q=kerk&mode=gallery&view=horizontal&page=1&fq%5B%5D=search_s_plaats:%22Opwierde%22&reverse=0  +
https://www.reliwiki.nl/index.php/Opwierde,_Opwierderweg_152_-_Hervormde_Kerk.  +
https://www.dbnl.org/tekst/_voo016voor13_01/_voo016voor13_01_0004.php?q=opwierde#hl1  +
https://www.dbnl.org/tekst/ozin001oost01_01/ozin001oost01_01_0004.php?q=opwierde#hl2  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu04_01/sten009monu04_01_0009.php?q=opwierde#hl3  +
https://www.torenuurwerk.nl/databank/databankTorenuurwerken/databankfotoos.aspx?&SBTnr=791  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=8253&rows=25&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_province:%22Groningen%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_place:%22Opwierde%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&filterAction  +
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/?q=kerk&mode=gallery&view=horizontal&page=1&fq%5B%5D=search_s_plaats:%22Tjamsweer%22&reverse=0  +
https://reliwiki.nl/index.php/Tjamsweer,_Tjamsweersterweg_21_-_Hervormde_kerk  +
https://www.dbnl.org/tekst/ozin001oost01_01/ozin001oost01_01_0004.php  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=8262&rows=1&page=1&sort=order_s_objectnummer%20asc&reverse=0&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_province:%22Groningen%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_place:%22Tjamsweer%22  +
https://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?DATABASE=ob2&LIJST=kort&LGE=NL&TRC0=on&FLD0=pl&FLD1=e0&FLD2=d0&LIMIT=50&VAL0=tjamsweer&SRT0=pl&SRT1=kk&SRT2=b2  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/14205  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/26001  +
https://www.dbnl.org/tekst/_voo016voor13_01/_voo016voor13_01_0004.php  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu04_01/sten009monu04_01_0123.php  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/54487  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1637/TOELICHTING_aanwijzing_1637.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1637/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1637.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1637/BESLUIT_aanwijzing_1637.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1615/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1615.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1615/BESLUIT_aanwijzing_1615.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1615/TOELICHTING_aanwijzing_1615.pdf  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0645  +
Bestand:Factsheet Archeobotanie-Hout.pdf  +
Bestand:Factsheet Archeobotanie-Houtskool.pdf  +
Bestand:Factsheet Parenchym.pdf  +
Bestand:Gids-14-cultuurhistorie-archeologie-en-resten-van-dieren-2008.pdf  +
Bestand:Factsheet Gewervelden.pdf  +
Bestand:Factsheet Mollusken.pdf  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu05_01/sten009monu05_01_0020.php  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_John_Frostburg_529907.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG219/TOELICHTING_aanwijzing_219.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG219/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_219.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG219/BESLUIT_aanwijzing_219.pdf  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu05_01/sten009monu05_01_0020.php  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/05ab792d-44cb-5b02-85a4-6f7bfd608d0c  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Provinciehuis_530828.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG246/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_246.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG246/TOELICHTING_aanwijzing_246.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG246/BESLUIT_aanwijzing_246.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/53805  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532208.pdf  +
https://www.architectuurgids.nl/project/list_projects_of_city/cit_id/25/prj_id/1007  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/31091  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/117810  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/1359  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu05_01/sten009monu05_01_0020.php  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532208.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/108904  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200030843  +
https://reliwiki.nl/index.php/Arnhem,_Parkstraat_31_a_-_Vrijzinnig_Hervormde_Kerk  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrijzinnig_Hervormde_Kerk_(Arnhem)  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG266/TOELICHTING_aanwijzing_266.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG266/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_266.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG266/BESLUIT_aanwijzing_266.pdf  +
https://reliwiki.nl/index.php?title=Arnhem,_Rosendaalseweg_505_-_Nieuwe_Kerk#Externe_links  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532198.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/129908  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200040155  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200021179  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532198.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG274/BESLUIT_aanwijzing_274.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG274/TOELICHTING_aanwijzing_274.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG274/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_274.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG275/DIGITAAL_BESLUIT_aanwijzing_275.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG275/DIGITAAL_TOELICHTING_aanwijzing_275.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG275/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_275.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG276/TOELICHTING_aanwijzing_276.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG276/BESLUIT_aanwijzing_276.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG276/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_276.pdf  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/c231f9d2-9ecb-550c-974c-158444d59230  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Hoofdkantoor_AKU_530921.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG291/BESLUIT_aanwijzing_291.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG291/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_291.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG291/TOELICHTING_aanwijzing_291.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluitmotivering_RM_532215.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/52198  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=arnhem%20paleis%20van%20justitie&rows=25&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200047900  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/96ba3975-400c-5384-a551-870c3c342d05  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_RM_532215.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/33687  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200045784  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/44033  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/51936  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/44015  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/117366  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200035244  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/3bca1f36-db69-5ef0-aee6-531483f96105  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/5817  +
https://www.architectuurgids.nl/project/item/prj_id/586  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200043288  +
https://www.monumentenadviesbureau.nl/downloads/AKU-fontein-Gele-Rijdersplein-BHO.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/51936  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu05_01/sten009monu05_01_0020.php  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200046657  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200043510  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/32737  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/details/fullCatalogue/200046822  +
https://www.shinkichi-tajiri.com/seeds  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:b073e6f2-befa-4995-aa3c-88274da11afa  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG201/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_201.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG201/BESLUIT_aanwijzing_201.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG201/TOELICHTING_aanwijzing_201.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1640/TOELICHTING_aanwijzing_1640.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1640/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1640.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1640/BESLUIT_aanwijzing_1640.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1625/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1625.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1625/TOELICHTING_aanwijzing_1625.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1625/BESLUIT_aanwijzing_1625.pdf  +
https://archimon.nl/drenthe/assenolv.html  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/53486  +
https://facsimile.ub.rug.nl/digital/collection/Kerken/search/searchterm/Assen-RK-kerk-Maria-ten-Hemel-opneming  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk_(Assen)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Assen,_Doctor_Nassaulaan_3_-_Onze_Lieve_Vrouw_ten_Hemelopneming  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1624/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1624.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1624/TOELICHTING_aanwijzing_1624.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1624/BESLUIT_aanwijzing_1624.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1641/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1641.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1641/BESLUIT_aanwijzing_1641.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1641/TOELICHTING_aanwijzing_1641.pdf  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuiderkerk_(Assen)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Assen,_Zuidersingel_81_-_City_Life_Church_Assen#Externe_links  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Zuiderkerk_(Assen)  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:9b2d3967-44f5-4248-ad4b-9e9d3037e510  +
https://wegwijzerduurzaamheidsbeleid.nl  +
B
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:38ccf5f3-8c26-4888-9ec8-2aeb7dfdbace  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0330  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1445/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1445.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1445/TOELICHTING_aanwijzing_1445.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1445/BESLUIT_aanwijzing_1445.pdf  +
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=SCHOE01:CD06-COLOR-ZEELAND-1100R  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0426  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=9959%20baarland&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&reverse=0  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0425  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0616  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=baarlo%20barbiers&rows=1&page=1&sort=order_s_objectnummer%20asc&reverse=0  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/13933  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0657#mn  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0676#mn  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG228/DIGITAAL_TOELICHTING_aanwijzing_228.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG228/DIGITAAL_BESLUIT_aanwijzing_228.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG228/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_228.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG268/TOELICHTING_aanwijzing_268.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG268/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_268.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG268/BESLUIT_aanwijzing_268.pdf  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0010#mn  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0009  +
https://www.stenenarchief.nl/hsa_completed/hsa_completed_list.php?q=(cemetery~equals~Diepenheim)  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/23599  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/103909  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0655  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=baexem%208572&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&record=8b23d745-1b42-ac30-caee-53bf9d2ebe4c&reverse=0  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:94a7a34e-e20d-4cb5-b23d-3fda697d2565  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1381/BESLUIT_aanwijzing_1381.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1381/TOELICHTING_aanwijzing_1381.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1381/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1381.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1380/BESLUIT_aanwijzing_1380.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1380/TOELICHTING_aanwijzing_1380.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1380/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1380.pdf  +
https://facsimile.ub.rug.nl/digital/collection/Kerken/search/searchterm/Barger_Compascum-RK-kerk  +
https://reliwiki.nl/index.php/Barger-Compascuum,_Verlengde_Oosterdiep_Westzijde_65_-_Jozef  +
https://archimon.nl/drenthe/bargercompascuumjoseph.html  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heilige_Jozef,_Barger-Compascuum  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Josephkerk_(Barger-Compascuum)  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/9098  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1770/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1770.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1770/DIGITAAL_BESLUIT_aanwijzing_1770.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1770/DIGITAAL_TOELICHTING_aanwijzing_1770.pdf  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=batenburg%208725&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&record=8b23d745-1b42-ac30-caee-53bf9d2ebe4c&reverse=0  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0332  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1403/TOELICHTING_aanwijzing_1403.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1403/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1403.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1403/BESLUIT_aanwijzing_1403.pdf  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:dc64af46-b1f1-4e21-bf63-9216566e4093  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/134719  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Goede_Herderkerk_(Bedum)  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200111582  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goede_Herderkerk_(Bedum)  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/1465  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/764  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bedum,_Schultingastraat_1_-_Goede_Herderkerk  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/22070  +
https://www.zoastwas.nl/westerdijkshorn  +
https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=4649  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0693#mn  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0116  +
https://reliwiki.nl/index.php/Beek_en_Donk,_Kerkstraat_1_-_Micha%C3%ABl#Externe_links  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint_Michaelkerk_en_Pastorie_(Beek_en_Donk)  +
https://kerkfotografie.nl/heilige-michael-beek-en-donk/  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1399/BESLUIT_aanwijzing_1399.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1399/TOELICHTING_aanwijzing_1399.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1399/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1399.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1404/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1404.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1404/TOELICHTING_aanwijzing_1404.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1404/BESLUIT_aanwijzing_1404.pdf  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0622  +
Bestand:20201006 Brochure beheer en behoud begraafplaatsen.pdf  +
20201006 Brochure beheer en behoud begraafplaatsen.pdf  +
20201006 Brochure beheer en behoud begraafplaatsen.pdf  +
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-30608.pdf  +
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25934.pdf  +
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25932.pdf  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:5384e9d6-efa9-48d8-9949-3d2327b2b9ba  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:2a75f553-8165-4031-b30f-1d5c6b31c74f  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG203/TOELICHTING_aanwijzing_203.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG203/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_203.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG203/BESLUIT_aanwijzing_203.pdf  +
https://kerkfotografie.nl/onze-lieve-vrouwe-tenhemelopneming-beltrum/  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/10863  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200118944  +
https://reliwiki.nl/index.php/Beltrum,_Mariaplein_4_-_O.L._Vrouw_ten_Hemelopneming  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Onze_Lieve_Vrouw_ten_Hemelopneming,_Beltrum  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/135067  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/102416  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0374  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=kinkelenburg%208932&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&record=f63b0c15-b101-1689-5514-2fc2ac32985a  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=brugdijk%208933&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=huis%20bemmel%20loostraat%208936&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx1015  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_Instituut_voor_Rassenonderzoek_van_Cultuurgewassen_530883.pdf  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/40a2ffe8-33af-5765-a3f7-e830cd6b96a9  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/129759  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=hoekelum&rows=1&page=1&reverse=0&filterAction&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx1292  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/24235  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/46646  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1317/BESLUIT_aanwijzing_1317.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1317/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1317.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1317/TOELICHTING_aanwijzing_1317.pdf  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:5bc0df3e-f90b-496d-af67-b131c239cc7d  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Huis_Visser_530922.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_en_besluitmotivering_Weverij_de_Ploeg_531184.pdf  +
https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/967031d6-7152-5fa7-bb19-1741faad9432  +
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu02_01/sten009monu02_01_0018.php  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG264/TOELICHTING_aanwijzing_264.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG264/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_264.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG264/BESLUIT_aanwijzing_264.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG283/TOELICHTING_afwijzing_283.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG283/BEGRENZINGSKAART_afwijzing_283.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG283/BESLUIT_afwijzing_283.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/133191  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/1444  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bergen_op_Zoom,_Bolwerk_Zuid_134_-_Ontmoetingskerk  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/128711  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bergen_op_Zoom,_Lourdesplein_1_-_O.L._Vrouw_van_Lourdes_(1918_-_1928)  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG251/DIGITAAL_BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_251.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG251/DIGITAAL_TOELICHTING_aanwijzing_251.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG251/BESLUIT_aanwijzing_251.pdf  +
https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/2012  +
https://kerkfotografie.nl/onze-lieve-vrouw-van-lourdes-bergen-op-zoom/  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk_(Bergen_op_Zoom)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bergen_op_Zoom,_Prins_Bernhardlaan_66_-_O.L._Vrouw_van_Lourdes  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&q=markiezenhof%20bergen%20op%20zoom&mode=gallery&view=horizontal&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0127  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1650/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1650.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1650/TOELICHTING_aanwijzing_1650.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1650/BESLUIT_aanwijzing_1650.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1476/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1476.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1476/TOELICHTING_aanwijzing_1476.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1476/BESLUIT_aanwijzing_1476.pdf  +
https://reliwiki.nl/index.php/Berghem,_Sint_Willibrordusstraat_40_-_Willibrordus  +
https://kerkfotografie.nl/sint-willibrordus-berghem/  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Willibrorduskerk_(Berghem)  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint-Willibrorduskerk_(Berghem)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Berkel-Enschot,_Raadhuisstraat_26_-_O.L._Vrouw_Koningsoord#Exterieur  +
https://kerkfotografie.nl/sint-willibrordus-berkel-enschot/  +
https://reliwiki.nl/index.php/Berkel-Enschot,_Sint_Willibrordstraat_1_-_Willibrordus#Afbeeldingen  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG205/BESLUIT_aanwijzing_205.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG205/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_205.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG205/TOELICHTING_aanwijzing_205.pdf  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0136  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=Veebeek&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc&record=b7f2602e-75f9-3de0-8764-8d9f3ff4dcb7&reverse=0  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0291  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0197#mn  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:676f5c1e-ef42-4590-b781-d7df11769297  +
Bestand:Gids-techniek-44-beton-onderhoud-herstel-2006.pdf  +
Bestand:20200514_brochure_beton_schade_en_herstel.pdf  +
Bestand:Gids-techniek-44-beton-onderhoud-herstel-2006.pdf  +
Bestand:20200514_brochure_beton_schade_en_herstel.pdf  +
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1551&minr=43434688&miview=inv2  +
https://www.dodenakkers.nl/gelderland/beuningenmausoleum.html  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=9537%20beuningen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx0334  +
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=Blanckenburgh%209538&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&sort=order_s_objectnummer%20asc  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1405/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1405.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1405/BESLUIT_aanwijzing_1405.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1405/TOELICHTING_aanwijzing_1405.pdf  +
https://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/library.pl?ident=2941  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Onze_Lieve_Vrouw_van_Goede_Raad_(Beverwijk)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Beverwijk,_Arendsweg_59_-_O.L._Vrouw_van_Goede_Raad_(1914_-_2017)#Afbeeldingen  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint_Agathakerk,_Beverwijk  +
https://reliwiki.nl/index.php/Beverwijk,_Breestraat_101_-_Agatha  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Agathakerk_(Beverwijk)  +
https://www.boekenplatform.nl/de-agathakerk-een-levend-monument-563489  +
https://kerkfotografie.nl/sint-agatha-beverwijk/  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_bijbeschermen_510703.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/kennisbank/Besluit_aanwijzing_510703.pdf  +
https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx1784  +
https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/?mode=gallery&q=foreest%20oosterwijk&page=1&view=horizontal&reverse=0  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/search/simple  +
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:4ba90d9b-f242-4e7d-8f59-7591c47bf3d4  +
https://reliwiki.nl/index.php/Biest-Houtakker,_Biestsestraat_26_-_Antonius_van_Padua_(1914_-_2013)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bilthoven,_Professor_Bronkhorstlaan_10_-_Kapel_Berg_en_Bosch  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_van_Berg_en_Bosch  +
https://www.dbnl.org/tekst/_voo016voor07_01/_voo016voor07_01_0013.php  +
https://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid02_01/agt_001zuid02_01_0010.php  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1379/BEGRENZINGSKAART_aanwijzing_1379.jpg  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1379/TOELICHTING_aanwijzing_1379.pdf  +
https://cultureelerfgoed.info/Beschermde_Gezichten/BG1379/BESLUIT_aanwijzing_1379.pdf  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bitgummole,_J.H._van_Aismawei_11_-_Gereformeerde_Kerk  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_kerk_(Beetgumermolen)  +
https://reliwiki.nl/index.php/Bladel,_Burgemeester_van_Houdtplein_46_-_Petrus%27_Banden#Externe_links  +
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Petrus%27-Bandenkerk_(Bladel)  +
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sint-Petrus%27_Bandenkerk_(Bladel)  +
Bestand:Gids-techniek-33-blad-koper-op-monumenten-2003.pdf  +
Bestand:Gids-techniek-34-bladlood-op-monumenten-2003.pdf  +
Bestand:Gids-techniek-34-bladlood-op-monumenten-2003.pdf  +
https://www.tussenvechteneem.nl/wp-content/uploads/2015/09/TVE1975-02.pdf  +
https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200036955  +
https://reliwiki.nl/index.php?title=Blaricum,_Torenlaan_16_-_Dorpskerk#Externe_links  +
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Hervormde_kerk_(Blaricum)  +
https://www.tussenvechteneem.nl/wp-content/uploads/2015/09/TVE1985-02.pdf  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 dec 2023 om 10:54.