Eigenschap:Monumentnummer

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Graag het rijksmonumentnummer invullen
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
'
45467  +
A
6643 en 41954  +
45904  +
45149  +
528886, 528857, 528876  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 sep 2022 om 09:53.