Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
2
De collectie 20e eeuwse beeldende kunst bevat een kleine collectie experimentele film (circa 40 stuks) en videowerken (circa 250 stuks). Deze deelcollectie omvat autonome films, videowerken, multimedia-installaties, registraties van performances en documentair videowerk (bijvoorbeeld interviews met ...  +
A
A/C-profielen zijn bodemprofielen waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het ongeroerde moedermateriaal. (C-horizont) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
De impact van de aardbevingen in Groningen is groot en veel huizen zijn beschadigd. De aardbevingen hebben ook schade toegebracht aan een flink aantal van de ongeveer 1.450 rijksmonumenten in het gebied. Daarnaast is er schade aan gemeentelijke monumenten, de vele beeldbepalende gebouwen en bescherm...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
In dit artikel is de lijst van gebiedsbeschrijvingen van [[Aardkundig erfgoed|aardkundig waardevolle gebieden]] te vinden.  +
Manifesteren, de trend waar je tegenwoordig in zogenoemde “lifestyle boeken” niet meer omheen kunt. Het wordt ook wel de kunst om je dromen waar te maken genoemd. Bespreek je wensen en dan worden ze vervuld. In de kunstgeschiedenis is het begrip “manifest” een eeuw geleden ontstaan onder het nom van...  +
Dat we maar heel weinig weten over Adriana Spilberg is helaas geen uitzondering voor een zeventiende-eeuwse kunstenares. Over haar geboortedatum wordt getwist en haar sterfdatum is onbekend. Zoals veel van haar vrouwelijke collega’s had Spilberg toegang tot een opleiding en training als schilder via...  +
Het portret van Adya (Adriana Catharina) van Rees-Dutilh (1876-1959) is in 1909 geschilderd door Otto van Rees (1884-1957). Een elegante dame met een zwarte hoed in een groene schouderloze jurk met een zwarte kanten brede sjaal om de schouders geslagen zittend op een fauteuil. De beide handen hou...  +
De 6300 affiches in de collectie dateren uit de late 19e en de 20e eeuw.  +
=== Een stukje geschiedenis === In 2007 zorgde het toenmalige Instituut Collectie Nederland (ICN, sinds 2012 onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) voor een primeur door een groot aantal kunstwerken aan te bieden via de veilingsite eBay. Het betrof een selectie van werken in de Ri...  +
De Rijksdienst bezit ruim 600 tekeningen van Albert August Plasschaert (1866-1941, niet te verwarren met zijn bekendere neef, kunstcriticus A.C.A. Plasschaert (1874-1941)).  +
Monumenten die aan de buitenlucht zijn blootgesteld kunnen na verloop van tijd begroeid raken met algen, mossen en korstmossen. Het zijn organismen met verschillende levensvormen die elk op hun wijze van invloed zijn op stenen onderdelen van monumenten. Ze dragen in grote mate bij aan de monumentale...  +
De Hervormde kerk aan de Dorpsstraat in Almen is uitgevoerd in baksteen. *Datering: in de kern 14e eeuw *Uitbreiding: in 1849 is het schip aan de noordzijde uitgebouwd *Restauratie: 1915-1916  +
Amerikaans heeft betrekking op alles wat afkomstig is uit Amerika, als werelddeel of uit de Verenigde Staten van Amerika. Amerikaans-Engels is de naam voor de varianten van de Engelse taal die gesproken worden in de Verenigde Staten van Amerika en bij uitbreiding in Canada.  +
Het Burgerweeshuis is het eerste gebouw in Nederland in de stijl van het structuralisme. Het is een laag gebouw, bestaande uit verschillende bouwdelen in een doolhofachtige vorm. De tuin is onderdeel van het rijksmonument. ===Kenmerken=== * Datering: ontwerp 1955-1957, bouwperiode 1958-1960 * Arch...  +
In 1848-1849 werd in Nieuwendam een nieuwe kerk gebouwd. Het kerkhof ernaast kwam in 1829 in handen van de gemeente Nieuwendam. ===Kenmerken kerk=== * Datering: 1848-1849 * Bouwstijl: Eclecticisme * Architect: Onbekend * Rijksmonument sinds: 28 januari 1998 ===Kenmerken kerkhof=== * Datering: 1829 ...  +
De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de moderne bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het nieuwe bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn. (Wikipedia)  +
Net als haar zuster Anna Rosina (1713-1783) en haar broer Christoph Friedrich (1725-1794) kreeg Anna Dorothea haar eerste schilderlessen van haar vader, de portretschilder Georg (Jerzy) Lisiewski (1674-1750). Anna Dorothea kreeg daarna vermoedelijk ook nog enkele lessen van de in Berlijn gevestigde,...  +
Anna Pieternella Verschuure werd in 1935 in Rotterdam geboren als jongste van twee dochters. Anna bracht haar kinderjaren door in Goes, tot het gezin in 1951 weer terugverhuisden naar Rotterdam. Omdat haar vader wilde dat ze een degelijk vak leerde, rondde ze een opleiding tot kleuterjuf af. Eenmaal...  +
Adviseur Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog  +
De IJkbasis is een landmeetkundig instrument op de Zilvense heide bij Apeldoorn waarmee meetkundige instrumenten konden worden geijkt. De IJkbasis is aangewezen als rijksmonument omdat het een uniek toonbeeld is van de landmeetkunde in Nederland. ==Kenmerken== * Oorspronkelijke functie: IJkbasis * ...  +
De Molukse kerk (ook Eben Haëzer) in Appingedam is een zaalkerk met dakruiter. Het gebouw bevindt zich in de Molukse wijk van Appingedam en is de oudste Molukse kerk in Nederland. De kerk werd in 2014 als voorbeeld van wederopbouwarchitectuur erkend als rijksmonument, opgenomen in het Beschermingspr...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +
Palynologisch onderzoek (of pollenonderzoek) richt zich op het onderzoek naar pollen (stuifmeel), sporen (voortplantingscellen van o.a. varens, mossen en schimmels) en andere non-pollen palynomorfen (NPP) als algen, eitjes van darmparasieten, thecamoebae en microscopische plantaardige resten. <h3>I...  +
Parenchym is een plantaardig opslagweefsel. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie van de voedseleconomie.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het vergaren van inzicht in de variëteit in voedselaanbod in en rond de onderzochte vindplaats, seizoensgebondenheid ...  +
Hier bundelen we kennis over Archeologie. ==Factsheets== De factsheets over archeologisch onderzoek zijn terug te vinden in: * [[Thema/Inventariserend_veldonderzoek]] * [[Thema/Natuurwetenschappelijke_archeologische_onderzoekstechnieken]]  +
Resten van dieren uit archeologische opgravingen maken een reconstructie mogelijk van de natuurlijke omgeving van de mens in het verleden en van het gebruik dat mensen maakten van dieren en dierlijke producten. Daarmee scheppen ze tevens een beeld van die mens zelf. Dit artikel beschrijft hoe er bij...  +
Het belang van de archeologische monumentenzorg wordt door verschillende wettelijke instrumenten beschermd.  +
Dierlijke resten worden veelvuldig in archeologische vindplaatsen aangetroffen. Een logisch gevolg van de sterke verbondenheid tussen mens en dier. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie relatie mens-dier in allerlei facetten (van economisch tot sociaal en cult...  +
De uitwendige skeletdelen van schelpdieren blijven in kalkhoudende grond langdurig bewaard, dit vormt een informatiebron voor onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: informatie over voedselvoorziening, datering, handel, milieu.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: ...  +
- Organische kleurstoffen - Chromatografie - Massa spectrometrie  +
De naam Art deco is ontleend aan de grote expositie voor moderne decoratieve kunst, de 'Exposition des Arts décoratifs et Industriels modernes', die in 1925 in Parijs gehouden werd. Nederland kwam met een inzending die gedomineerd werd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse school stijl wordt ov...  +
Het doel van deze lijst is aandacht te vragen voor deze bedreigde en kwetsbare bomen en struiken en de focus van beheerders, overheden en groene organisaties op het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in hun eigen provincie te richten. Het uiteindelijke doel is om van elke soort op de li...  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Drenthe.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Friesland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Gelderland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Groningen.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Limburg.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Brabant.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Holland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Overijssel.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Utrecht.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zeeland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zuid-Holland.  +
Augiet is een mafisch mineraal.  +
Authenticiteit gaat over de garantie dat een digitaal object is wat het zegt te zijn. Het object is wat het voorgeeft te zijn; het is aantoonbaar niet onbedoeld veranderd sinds de aanlevering en er kan worden gedemonstreerd dat na transformatie alle kenmerkende eigenschappen zijn behouden.  +
Omschrijf globaal welke maatregelen de betrouwbaarheid van digitale objecten vaststellen en garanderen.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen de herkomst van digitale objecten wordt vastgesteld.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen je de integriteit van digitale objecten wil vaststellen en garanderen.  +
B
B-horizonten (inspoelingshorizonten) zijn op een bepaalde plaats in een bodemprofiel aanwezige inspoelingslagen. Dit ingespoeld materiaal kan humus, klei, ijzer- of aluminiumoxiden betreffen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Inspoelingslagen zijn lagen van op een bepaalde plaats in een bodemp...  +
De Nederlandse kunstenaar Babs Haenen (1948) is, naar eigen zeggen, een hardcore keramiste. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 1979, waar ze later ook werkzaam is geweest als docent. Haenens oeuvre kan worden omschreven als expressief en impressionistisch; het samenspel van vormen, k...  +
Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Zo is scheurvorming een veelvoorkomend probleem, maar ook afpoederen, afschilferen en afbrokkelen van baksteen en mortel treden regelmatig op. In deze brochure wordt ingegaan op de bouwtechnische en constructieve oorzak...  +
Balegemse steen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt nabij het dorp Balegem in de Provincie Oost Vlaanderen, België. De steen is kwartshoudend, groenachtig bruin of blond van kleur en heeft een meestal duidelijk zichtbaar horizontaal leger. De Balegemse steen bevat plaatselijk vrij grote schelpen...  +
''Onderzoeker ruimtelijke analyse, specialist geo-informatie''  +
Baumberger kalksteen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt in de heuvelrug Baumberge, in de omgeving van Billerbeck en Havixbeck, 20 km ten westen van Munster, Duitsland. De steen is crème- tot okerkleurig, bevat donkergroene of bruine spikkels van glauconiet en is gelijkmatig en fijn van structuu...  +
In dit artikel worden de afzonderlijke soorten bedreigde wilde bomen en struiken beschreven.  +
De boerderij ligt op een terrein waar een gracht omheen ligt. Deze is ontstaan vanuit een borg. ===Kenmerken=== * Datering: diverse bouwperioden * Rijksmonument sinds: 3 mei 1972  +
Beekdal op de zuidelijke Veluwe, gelegen in een asymmetrisch smeltwaterdal uit de laatste ijstijd. Dit dal ligt op de [[Aardkundig_erfgoed/Spoelzandwaaier Schaarsbergen|spoelzandwaaier van Schaarsbergen]] (zie beschrijving daar). Tussen de Ginkelsche Heide en het Ginkelsche zand ligt een goed zichtb...  +
Foto’s en andere afbeeldingen van rijksmonumenten uit de Beeldbank  +
De Beeldende Kunstenaarsregeling bood kunstenaars van 1949 tot 1987 die niet van hun werk konden leven een tijdelijk inkomen in ruil voor kunstwerken. 5.688 kunstenaars maakten er op enig moment gebruik van de regeling.  +
De collectie beeldhouwwerken bestaat uit ongeveer 3600 werken. Deze dateren van vóór 800 na Christus tot het begin van de 21e eeuw. De collectie is een gevarieerd geheel van oude en moderne vrijstaande beelden, reliëfs en sculpturale bouwfragmenten. Op grond van de toegepaste techniek worden ook tui...  +
Over hoe je grafmonumenten restaureert en begraafplaatsen onderhoud en beheert, is al veel geschreven. Voor historische begraafplaatsen met veel oude grafmonumenten valt nog al eens de frase 'begeleid verval'. Maar informatie over wat dat precies inhoudt is wat lastiger te vinden. Hieronder wordt be...  +
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschermt een groot aantal begraafplaatsen en grafmonumenten onder de noemer funerair erfgoed. Nederland kent zo’n 1300 beschermde monumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Daarbij is funerair erfgoed in kerken niet in begrepen.  +
Bij een begraafplaats die geen praktisch funeraire functie meer heeft, nemen beheer en onderhoud vaak deels of helemaal af, wordt de administratie verwaarloosd en raakt de begraafplaats in verval. Begraafplaatsen met achterstallig onderhoud krijgen minder bezoekers. Ook nabestaanden bezoeken zulke p...  +
Van oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, Joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de komst van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op...  +
Hoe je funerair erfgoed op begraafplaatsen in stand kunt houden, is een grote vraag voor veel beheerders en houders van begraafplaatsen. Op 26 oktober 2022 werd in een [https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2022/01/01/platform-funerair-erfgoed---financiering-van-erfgoed-op-begraafp...  +
Er zijn zo’n 1300 beschermde rijksmonumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Herstel, beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen is specialistisch werk, waar vaak veel geld voor nodig is.  +
Begraafplaatsen zijn terreinen waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden. Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat een begraafplaats in de christelijke traditie veelal werd aangelegd in de hof van de kerk, de kerktuin. Bij een begraafplaats bev...  +
Wilt u weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft? Een behandelvoorstel kan die vraag beantwoorden. Daarmee kunt u duidelijk gespecificeerde offertes aanvragen, waarmee u regie houdt op de werkzaamheden. Wat een voorstel inhoudt leest u in dit artikel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Een compact, hard marmer uit België, dat wordt beschouwd als het beste zwarte marmer voor beeldhouwen, vanwege de diepe kleur en het ontbreken van aderen en strepen. (AAT-Ned)  +
Belgische hardsteen: polijstbare kalksteen welke gewonnen wordt in de Belgische Ardennen (o.m. in het Ourthe bekken) en bij Soignies , provincie Henegouwen. De grondmassa van Belgische hardsteen is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de doorsneden van crinoiden (stengelfragmenten...  +
Specialist bouwhistorie  +
Bentheimer zandsteen: zandsteen welke gewonnen wordt nabij Bentheim, Duitsland. De steen heeft een geelgrijze tot witte ondergrond bestaande uit kwartskorrels met een middelmatige grove korrel. Door oxidatie van ijzerhoudende bestanddelen kunnen roodbruine strepen aanwezig zijn. De steen is homogeen...  +
Bernice Crijns werkte vijf jaar als zelfstandige voordat zij in 2005 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als specialist Kleur en Schilderingen in dienst kwam. Zij is afgestudeerd als architectuurhistoricus (UvA) en restaurator van schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnen...  +
Bij beschermde stads- en dorpsgezichten gaat het om gebieden met een bijzonder, historisch karakter. Dat karakter kan in de loop van eeuwen zijn gegroeid, zoals een historische binnenstad, maar het kan ook gaan om ontworpen gebieden, bijvoorbeeld een villapark.  +
Beton is divers materiaal en kent verschillende samenstellingen, kwaliteiten en verschijningsvormen. In de eenvoudigste vorm worden stukken natuursteen bijeengehouden door leem of klei. De meeste betonsoorten bestaan uit een mengsel van verhard hydraulisch bindmiddel en kalk met tras of cement. Dit ...  +
Behoud van de karakteristieke kenmerken en uitstraling van monumentaal beton staat of valt bij een zorgvuldige uitvoering. In de praktijk blijkt dat niet al het herstelwerk even duurzaam is of bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van de historische betonconstructie. Dit kennisa...  +
Voordat een herstel- en conserveringsadvies voor een bestaande betonconstructie kan worden opgesteld, moet een goed en volledig beeld bestaan van de kwaliteit en de huidige toestand van het beton. Het in kaart brengen van de toestand begint altijd met een visuele inspectie. In veel gevallen echter i...  +
Beton kent vele verschijningsvormen. Bij monumenten zijn de vorm, materiaalopbouw, constructiewijze, kleur, textuur en afwerking van het betonoppervlak vaak bepalend voor de cultuurhistorische waarde. Zorgvuldig herstel en doelmatige conservering met behoud van de karakteristieke detaillering en uit...  +
We kennen allemaal roestende wapening die schollen uit het betonoppervlak drukt. Naast roestende wapening bestaan er ook bedreigingen en schademechanismen die zich minder makkelijk laten herkennen. De kwaliteit van het beton en mogelijk optredende schademechanismen bepalen hoe het materiaal moet wor...  +
Het Fort bij Velsen is onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam, de permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad. Deze gold ook als Nationaal Reduit (terugvalbasis) en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. Naar militaire bevelstructuur behoorde het fort tot d...  +
Informatie over publicaties is te vinden in de Bibliotheekcatalogus  +
De Biedermeier-periode in de Duits/Oostenrijkse (kunst)geschiedenis is ruwweg van 1815 (het Congres van Wenen) tot het revolutiejaar 1848. De Biedermeier was een reactie op de overladen empirestijl en zijn militaire op de Romeinen geïnspireerde ornamenten.  +
Het binnenklimaat is de atmosferische omstandigheden (temperatuur, windsnelheid en luchtvochtigheid) in leefomgevingen zoals broeikassen en gebouwen.  +
Begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied, dat steeds vaker wordt gedomineerd door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaa...  +
Bitpreservering omvat de werkzaamheden die nodig zijn om de bitstreams (de oorspronkelijke volgorde van nullen en enen) intact en leesbaar te houden.  +
Welke maatregelen worden genomen om de bit integriteit te monitoren?  +
Beschrijf welke maatregelen ervoor zorgen dat digitale objecten altijd raadpleegbaar zijn. Bepaal hoeveel kopieën worden opslagen en onder welke condities.  +
Benoem de maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van digitale objecten bij opname in het digitaal archief vast te stellen.  +
Beschrijf welke maatregelen getroffen worden bij dataverlies door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken.  +
Unieke identificatiecodes zorgen ervoor dat vindbaarheid en de identificatie van digitale objecten gegarandeerd is.  +
Bladkoper wordt al lange tijd toegepast op gebouwen. Men gebruikt het vooral voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren. Als materiaal voor dakbedekking zal het door de beeldbepalende oxidatiekleur in eerste instantie vooral gekozen zijn uit architectonische overwegingen. Tegenwoordig past men h...  +
Al zeer lang past men bladlood toe aan gebouwen. Gedurende vele eeuwen is het vaak gebruikt als dakbedekking, voor de bekleding van houtconstructies, voor goten, aansluitingen, waterafvoeren en decoratieve elementen. Dit kennisartikel geeft inzicht in het gebruik en de eigenschappen van lood, de ver...  +
Sinds het begin van de 19e eeuw past men zink toe aan gebouwen. De introductie van zink in Nederland viel vrijwel gelijk met de heroriëntatie op oude bouwstijlen, de intree van de zogenoemde neostijlen. Het gebruik van zink nam een grote vlucht, niet alleen voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvo...  +
Booronderzoek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) om archeologische resten door middel van een boor op te sporen en te onderzoeken en de aardkundige context van deze resten vast te stellen.  +
Boor- en/of proefputtenonderzoek met zeeftechniek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) met als doel het opsporen van vindplaatsen en het verzamelen van gegevens voor het (verder) toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting.  +
Deze collectie bevat ongeveer 4000 stuks. Ze bestaat voor een groot deel uit bouwbeeldhouwwerk (lapidarium) en verzamelingen historische bouwmaterialen, deuren, vensters, industrieel vervaardigde ornamentiek, molenonderdelen, bakstenen, dakpannen en gipsstudies.  +
Bouwhistorisch onderzoek is een discipline die voor archeologisch onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn, zeker in geval van de bebouwde omgeving, stads- en dorpskernen, boerderij- en kasteelsites, kerken/kerkhoven, etc. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: kennis van ...  +
Bouwmaterialen zijn organische en anorganische materialen die worden gebruikt bij de bouw en later herstel of onderhoud van gebouwen. (Conservation Dictionary)  +
Baksteenformaat 18x9x5,2, rood/bruin. (Agriwiki)  +
Wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij iets geheel of gedeeltelijk door brand wordt verwoest, zowel toevallig als opzettelijk. Gebruik 'verbranden' voor het proces van iets veranderen, verwonden of verwoesten door brand of hitte. (AAT-NED,)  +
Als er ondanks preventieve maatregelen toch ergens brand uitbreekt, is het in afwachting van de brandweer van belang om op de juiste manier te blussen. Ook is het belangrijk de werking van de verschillende soorten brandblussers te kennen, en te weten welke het meest geschikt zijn om de brand te blus...  +
De laatste decennia gingen er meer historische boerderijen in vlammen op dan voorheen. Dat constateert de RCE. Deze toename is zorgelijk en vormt aanleiding om met dit item eigenaren, bewoners, boeren en andere gebruikers van boerderijen bewust te maken van de noodzaak van preventieve maatregelen.  +
Brauvilliers: witte kalksteen welke gewonnen wordt in het Département de la Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig. Brauvilliers liais: variant van Brauvilliers.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Buitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als ka...  +
C
De C-horizont is het horizont onderin het bodemprofiel, bestaande uit ongeconsolideerd (los) moedermateriaal, onaangetast door bodemvorming.  +
Met deze techniek kun je de ouderdom van een organisch monster vaststellen. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, opbouwen chronologie, controle op typologische datering, vaststellen (dis)continuiteit van bewoning.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: dateringen tu...  +
De L*a*b* kleurenruimte, ook bekend als CIELAB, is een in 1976 door de CIE gedefinieerde manier om kleur uit te drukken als een punt ergens in een bolvormige ruimte. De L* is de lichtheid die van wit naar zwart loopt. De a* geeft de groen-rood waarde en de b* geeft de blauw-geel waarde. Iedere kleur...  +
Calais-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland). Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten, kwelders en rietgorzen. Ze zijn gevormd tijdens het relatief snel stijgen van...  +
Certificering gaat over het meetbaar maken van het vertrouwen dat een digitaal archief werk maakt van duurzame toegang. Na certificering mag het digitaal archief beschouwd worden als een Trustworthy Digital Repository (TDR).  +
Leg vast welke standaarden gebruikt worden voor audit en certificering.  +
De Chaletstijl is een romantiserende bouwstijl die, vooral in het laatste deel van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw (dus ruwweg rond 1900), onder meer in Duitsland, Nederland, Noorwegen en IJsland, werd toegepast bij villa's, boerderijen en openbare gebouwen.  +
Een vondst onder recenter aangebrachte verflagen is altijd bijzonder! Het is een spannende ontdekking, vergelijkbaar met die van een archeologische vondst. Het is verleidelijk om de mouwen op te stropen. maar een schildering is erg kwetsbaar. Daarom is het raadzaam om eerst de mogelijkheden te verke...  +
Ruim 2000 objecten uit de rijke deelcollectie Delfts aardewerk en Oosterse keramiek zijn afkomstig van baron W.F.K. van Verschuer.  +
In 2004 en 2005 heeft de Staat de kern aangekocht van de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica van de zakenman Joost Ritman (1941).  +
1) het beheren van en toezicht houden op de collecties, de registratie, bruiklenen alsmede de conservatie en restauratie.2) de materiële en wetenschappelijke verzorging en verantwoording van aan de zorgen toevertrouwde verzamelingen en het gebruik daarvan naar vastgestelde regels van algemeen, naar ...  +
Een collectie is een verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria. (Conservation Dictionary)  +
Registrator en bibliothecaris Kunstcollecties  +
Wie is de jonge vrouw op deze tekening van Corry Gallas uit 1920? Is het misschien de kunstenares zelf? In 1920 was zij 35 jaar oud. Het zou goed kunnen, maar de vrouw op de tekening is misschien toch iets jonger dan 35 jaar. Zij is en profil weergegeven tegen een felgekleurde achtergrond en met een...  +
Een vrouw in blauwe overall raakt de kuit aan van een kolossaal beeld van een naakte vrouw. Iets verder in de ruimte staan nog twee beelden. Naast het grote beeld staat een emmertje met poetsdoeken. Het lijkt wel een karikatuur. Maar dat is absoluut niet het geval. De vrouw in overall is de beeldhou...  +
Crematie-onderzoek helpt bij het verkrijgen van inzicht in menselijke crematies. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: per individu: vaststelling geslacht, leeftijd, compleetheid of bewuste incompleetheid; per grafveld aanvullend: samenstelling populatie (minimaal aantal in...  +
In de jaren 1933-1945 heeft het nazi-regime in vele landen, waaronder Nederland, een ongekend aantal cultuurgoederen geroofd en geconfisqueerd. Ook werden objecten, soms onder dwang, afgestaan of verkocht. Na de Tweede Wereldoorlog is een deel daar weer van teruggekomen. Naar de objecten is, en word...  +
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daar naartoe (1933-1945) zijn tienduizenden kunstvoorwerpen vanuit Nederland in nazi-Duitsland terechtgekomen. Bijvoorbeeld door verkoop, maar ook door roof of confiscatie. Een deel van deze werken is na de oorlog in Nederland teruggekeerd . Hoe Nederlan...  +
Een overzicht van bronnen en archieven die behulpzaam kunnen zijn bij het doen van herkomstonderzoek naar cultuurgoederen uit de periode 1933-1945; de Tweede Wereldoorlog en de periode daaraan voorafgaand.  +
Verschillende organisaties en commissies hebben een rol bij (de teruggave van) cultuurgoederen die in de periode 1933-1945 zijn geroofd, geconfisqueerd, afgestaan of verkocht. Hieronder wordt nader ingegaan op de achtergrond en rollen van de belangrijkste organisaties.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Recuperatie betekent in dit verband het streven naar het opsporen en terugbrengen naar Nederland van kunstwerken die tijdens of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog het land verlieten. Het Nederlandse recuperatiebeleid bestaat sinds 2000. Het gaat om voorwerpen die zich buiten Nederland bevinden en...  +
Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap, dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oors...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
In dit artikel worden de stappen besproken, zoals benoemd die achtereenvolgens zouden moeten worden 'afgelopen' om te komen tot een verantwoord cultuurhistorisch beheer (zie ook schema in [[Cultuurhistorie - een nadere kennismaking]]). Allereerst is er de onderzoeksfase, waarbij zowel in het veld a...  +
Met cultuurhistorisch onderzoek wordt cultureel erfgoed geïnventariseerd en gewaardeerd. Met cultuurhistorisch onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, kan het cultureel erfgoed binnen een plangebied in kaart worden gebracht. Dit item beschrijft welke factore...  +
Het Czaar Peterhuisje in Zaandam is één van de oudste houten huisjes van Nederland en een dependance van het Zaans Museum. Het werd in 1632 gebouwd van oud scheepshout en diende als arbeidershuisje . De Russische tsaar Peter de Grote logeerde er in 1697.  +
D
Bij een DNA-onderzoek worden DNA-profielen bepaald en met elkaar vergeleken. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische samenstelling groep, reconstructie geografische herkomst.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: menselijk...  +
Onderzoek van een monster, liefst vrij van contaminatie, van bijv. menselijke skeletresten om geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische groepssamenstelling groep, geografische herkomst te bepalen.  +
Boerderij met schuur, klompenmakershuisje en eenroedige hooiberg. ===Kenmerken=== * Datering: eind 19de eeuw * Architect: Onbekend * Bouwstijl: Onbekend * Rijksmonument sinds: 5 oktober 1966 * Uitbreiding bescherming: 28 januari 2022  +
Romeins landschap met infrastructuur (onder meer tracé van de Romeinse Limesweg, kadebeschoeiing), scheepswrak de Meern 4 en resten van een wachttoren. ===Kenmerken=== * Datering: Romeins * Rijksmonument sinds: 8 april 2011 * Uitbreiding bescherming: 21 januari 2021  +
Deze collectie bestaat uit keramische objecten (650) en ontwerptekeningen (2288) uit de fabriekscollectie van de NV Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles te Delft.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De [[Thema/Rijkscollectie_RCE]] bestaat uit diverse deelcollecties, die afzonderlijk worden beschreven.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Het Deltaplan voor het Cultuurbehoud was een rijkssubsidiebeleid om de achterstand in behoud en beheer van de Nederlandse erfgoedinstellingen (musea, bibliotheken en archieven) in te lopen.De subsidie werd beschikbaar gesteld van 1990 tot 1994. De subsidieregeling werd daarna met vier jaar verlengd ...  +
Dendrochronologie of jaarringenonderzoek is de wetenschaps die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. ===In het kort=== <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, landschap- en klimaatreconstr...  +
Pand dat als achterdeel van het perceel Noordenbergstraat 38 deel uit maakt van het Kloostercomplex. Het pand is gebouwd in 1644.  +
Specialist geografische informatie  +
Diatomeeën of kiezelwieren zijn eencellige algen met een exoskelet van kiezel. Ze zijn goede milieu-indicatoren en worden daarom vaak gebruikt in onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: reconstructie van de leefomgeving.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het in...  +
Webmaster en specialist online.  +
Een digitaal object is een reeks van nullen en enen (de bitstream) op één of andere drager, opgeslagen in een bepaald bestandsformaat, gebruikmakend van een specifieke combinatie van software en hardware.  +
Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het verwijderen of vernietigen van digitale objecten en leg vast welke informatie in het archief zichtbaar blijft over de verwijderde objecten.  +
Stel per collectie vast wat je precies van de originele objecten wilt behouden voor toekomstig gebruik.  +
Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het ontoegankelijk maken van digitale objecten.  +
Beschrijf hoe de authenticiteit, bruikbaarheid en duurzame toegang van de digitale collecties wordt gegarandeerd door vernieuwingen op het gebied van opslagmedia, bestandsformaten, manieren van presentatie en andere (technologie)wijzigingen te volgen.  +
Een helder duurzaamheidsbeleid maakt het behoud van en lange termijn toegang tot digitale erfgoedcollecties mogelijk.<br/> <br/> In het artikel [[Duurzaamheidsbeleid voor digitale objecten - aandachtsgebieden|aandachtsgebieden]] kun je direct aan de slag met de tien aandachtsgebieden en hun uitwerki...  +
Documenten van de RCE  +
Dolines zijn ronde depressies die ontstaan door oplossing van kalkrijk gesteente in de ondergrond. Ze komen voor in de kalksteen van Zuid-Limburg. <div class="kader klein"> ===Dolines in het kort=== ====Kenmerkendheid==== * Dolines zijn markante ronde depressies van enkele meters diep en enkele tie...  +
Doornikse steen is een zwartblauwe, gelaagde kalksteensoort, die in de omgeving van Doornik wordt gewonnen. Door verwering wordt de steen zilvergrijs. (Wikipedia)  +
Trachiet werd gewonnen op de Drachenfels in het Siebengebirge in Duitsland, tegenwoordig een natuurreservaat. Vandaar de naam Drakenvelder steen of Drachenfelstrachiet. (www.joostdevree.nl)  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Zeer fraai dalsysteem, ontstaan aan de rand van de stuwwal van de Veluwe (Veluwezoom). Deze sterk vertakte en diep ingesneden sneeuwsmeltwaterdalen zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 115.000-11.700 jaar geleden). Door aansnijding van de Rijn aan de zuidrand van de stuwwal in...  +
Duinkerke-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland). Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten en kwelders. Ze zijn gevormd tijdens inbraken in het Laat-Holoceen (Subbore...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
E
E-horizonten bestaan uit de uitspoelingslaag van een podzol of brikgrond. Mineralen en humus zijn hier uitgespoeld. In podzols is dit horizont daarom grauwgrijs van kleur. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en is een synthetisch rubber; ook de variant met Terpolymeer i.p.v. Monomeer wordt EPDM genoemd. Meestal worden extra stoffen toegevoegd om de karakteristieken te verbeteren, bijvoorbeeld roet en vulkaniseermiddelen. Er is ook een gewapende variant. ...  +
De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Gezamenlijk werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van m...  +
Het Eemien was het laatste interglaciaal (warme tijdperk) in het Pleistoceen. Het klimaat van het Eemien was te vergelijken met het huidige warme tijdperk, het Holoceen, of zelfs iets warmer. De naam Eemien wordt vooral gebruikt in de geologische tijdschaal voor het vasteland van Europa. Het Eemien ...  +
Het Evoluon werd in 1966 geopend als tentoonstellingsgebouw. Het gebouw ziet eruit als een vliegende schotel. ===Kenmerken=== * Datering: 1966 * Architect: Leo de Bever, Louis Christiaan Kalff * Bouwstijl: Onbekend * Rijksmonument sinds: 17 april 2018  +
Het Engels (English) is een Indo-Europese taal, die vanwege de nauwe verwantschap met talen als het Fries, (Neder-)Duits en Nederlands tot de West-Germaanse talen wordt gerekend. De taal is ontstaan in Engeland in de tijd van de Angelsaksen en is nu de lingua franca in grote delen van de wereld, als...  +
Cijfers en data over erfgoed zijn te vinden in de Bibliotheekcatalogus  +
De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau zoals die in de oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd.  +
De Erfgoedwet is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van (erfgoed) collecties van nationaal belang. (Wikipedia)  +
Een erker is een ondiepe uitbouw met veel glas, die buiten de gevel steekt. Als je bijvoorbeeld in Den Haag door het statige Noordeinde loopt, zie je tientallen erkers boven de winkels, op de verdieping van de woonhuizen. Sommige zijn eenvoudig van vorm, andere zijn rijk uitgevoerd en fijn gedetaill...  +
Historische erkers zijn gevoelig voor onderhoud en restauratie. Om historische erkers voor de toekomst te bewaren is regelmatig onderhoud dan ook essentieel.  +
Ethafoam is een duurzaam en stevig schuim met een dichte celstructuur gemaakt van polyetheen. Het wordt gebruikt voor het maken van steunen voor driedimensionale voorwerpen.  +
Deze notitie bevat de uitgangspunten die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hanteert bij (tijdelijke) evenementen in parken, buitenplaatsen en andere beschermde groene monumenten.  +
Expressionisme is een bouwstijl waarbij de expressie van een innerlijke ervaring van de architect een vorm creeert waarbij een emotioneel effect wordt bewerkstelligd. In de Nederlandse architctuur wordt het expressionisme vooral gekenmerkt door expressieve baksteenarchitectuur tussen 1910 en 1930 me...  +
F
Historische fabrieksschoorstenen vormen een bijzondere categorie binnen het industriële erfgoed. Net als watertorens en vuurtorens zijn het markante elementen in het beeld van stad en land. De herwaardering van de schoorsteen als monument van bedrijf en techniek heeft inmiddels zo’n hoge vlucht geno...  +
Met ruim 70 schilderijen heeft de Rijksdienst een grote collectie van het werk van Ferdinand Erfmann (1901-1968) in beheer.  +
Florale Jugendstil is een subtak van de Jugendstil waarbij asymmetrie en zogenaamde zweepslagmotieven van belang zijn. (Bouwstijlen in Nederland 1040-1940 / Roland Blijdestijn, Ronald Stenvert, 2000)  +
In vrijwel alle museum-, archief-, en bibliotheekcollecties bewaart men fotografisch materiaal, in de vorm van negatieven, dia’s, afdrukken en films, zowel in zwart-wit als in kleur. Deze beelddragers zijn gemaakt met verscheidene technieken en procedés, waardoor ze variëren in samenstelling, vorm, ...  +
===Publicaties=== # '''Geldof M, Proaño Gaibor A, Kirchner E and Ligterink F (2018)''', "Reconstructing Van Gogh’s palette to determine the optical characteristics of his paints", Heritage Science. Vol. 6(17), pp. 1--20. # '''Porck H, Ligterink F, Bruin G de and Scholten S (2006)''', ''[https://do...  +
Verzamelnaam voor meer dan honderd witgele en geelbeige kalksteensoorten uit Frankrijk. (Haslinghuis)  +
Kerkje uit 1795, gelegen op hoge terp in weidelandschap. In de kerk rouwborden voor de familie Sytzama en op het kerkhof met negentiende-eeuwse zerken een familiegraf van de Sytzama's met acht hardstenen zerken. ===Kenmerken kerk=== * Datering: 1795 * Architect: Onbekend * Rijksmonument sinds: 24 n...  +
Friese pannen zijn machinaal vervaardigde dakpannen die in verschillende vormen in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw in Friesland gemaakt zijn. Er zijn vlakke en gegolfde modellen. Gegolfde pannen komen met twee en drie golven voor.  +
Functionele preservering is bedoeld om door de tijd heen de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen, door maatregelen te nemen om informatieverlies door technologische veranderingen te voorkomen. Omschrijf wat onder functionele preservering verstaan wordt. Op welke manier wi...  +
Beschrijf hoe de organisatie gaat vaststellen welke bestandsformaten instromen in het digitaal archief en wat daarbij de rol kan zijn van het vaststellen van voorkeursformaten.  +
Maak een plan om verouderde apparatuur te conserveren.  +
Maak een plan om informatie mee te nemen door de tijd.  +
Leg beleid voor versiebeheer vast. Hoe omgaan met verschillende versies van digitale objecten in het digitaal archief?  +
G
vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.  +
De objecten die bij een opgraving aan het licht komen, geven inzicht in het dagelijks leven dat zich in het verleden afspeelde op de vindplaats. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: vaststellen van functie (bewerkt materiaal, uitgevoerde beweging) en/of productiewijze, in...  +
Volgens de Wet op de lijkbezorging kent Nederland twee typen begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere. Dat zegt maar heel weinig over hoe die begraafplaatsen eruit zien. Met een verwijzing naar gezindte, eigendom of status wordt al meer duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeentelijke begraafpla...  +
Afronding van geofysisch onderzoek tijdens archeologische prospectie vereist een aantal specifieke stappen.  +
Bij de factsheets over geofysisch onderzoek hoort een beslismatrix, deze is op deze pagina te downloaden.  +
Tijdens elektromagnetisch (EM-) onderzoek, ook bekend als elektromagnetisch inductie (EMI-) onderzoek, wordt door middel van een elektrospoel een elektromagnetisch veld opgewekt waarop de bodem reageert. Aan de hand van de opgewekte stroom wordt de weerstand (mate van geleidbaarheid) van de bodem ge...  +
Tijdens elektrisch weerstandsonderzoek wordt stroom vanaf het oppervlak door middel van elektroden de grond ingestuurd en wordt de weerstand van de bodem gemeten. Elektrisch weerstandsonderzoek wordt vooral in de karterende fase en de waarderende fase van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) inge...  +
Bij grondradaronderzoek wordt een radarsignaal de grond ingestuurd. Dit radarsignaal kan weerkaatsen op objecten of op overgangen in bodemlagen in de ondergrond. Het terugkaatsende radarsignaal wordt opgevangen, gemeten en opgeslagen. Voor succesvol gebruik bij archeologisch veldwerk moeten de arche...  +
Tijdens magnetometrisch onderzoek worden met magnetische sensoren variaties in het aardmagnetisch veld gemeten. Deze variaties (of verstoringen) kunnen het resultaat zijn van archeologische resten (bijv. structuren) in de ondergrond.  +
Tijdens elektromagnetisch (EM-) onderzoek, ook bekend als elektromagnetisch inductie (EMI-) onderzoek, wordt door middel van een elektrospoel een elektromagnetisch veld opgewekt waarop de bodem reageert. Aan de hand van de opgewekte stroom wordt de weerstand (mate van geleidbaarheid) van de bodem ge...  +
Conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is het eindresultaat van het Bureauonderzoek een gespecificeerde archeologische verwachting. Hierin wordt beschreven waar in het onderzoeks- of plangebied archeologische vindplaatsen worden verwacht en wat de eigenschappen (aard, datering, diep...  +
Geofysica is een non-destructieve methode van veldonderzoek waarbij door metingen aan het oppervlak informatie verkregen wordt over structuren in de ondergrond.  +
Specialist molens en waterbouwkundige constructies. Kennis van [[Thema/Molens]] Stoominstallaties, Dieselmotoren, Gemalen, Sluizen, Civiele techniek, Werktuigbouwkunde, Ambacht van molenaar, Klinken, Touwslaan, Bruine vloot  +
Het kiezen voor de juiste specialist kan u veel geld en tijd besparen. Ook helpt het onnodige schade of waardevermindering te voorkomen. Het kiezen van de juiste specialist is niet eenvoudig, deze checklist help u daarbij. De ervaring leert dat de expertise te vinden is bij de individuele specialist...  +
Dit artikel gaat over het reinigen van gevels. Gevelreiniging brengt risico's met zich mee vraagt om een zorgvuldig plan waarbij met veel aspecten rekening moet worden gehouden. In dit artikel wordt aan de hand van een stappenplan duidelijk hoe je een goed plan tot stand komt.  +
Uit de periode 1930-1970 bezit de Rijksdienst de grootste en meest gevarieerde collectie Gispen-meubelen in Nederland.  +
Glas is een amorfe (ofwel niet-kristallijne) vaste stof, met als hoofdbestanddeel kwarts, en is meestal transparant. Het wordt gemaakt door een mengsel van gesmolten zand en hulpstoffen zoals soda of potas en kalk(steen) af te koelen.  +
Glas is mede bepalend voor het karakter van een monument en vormt een belangrijk onderdeel van de bouwhistorie ervan. Dit artikel gaat in op de grondstoffen en de kleuren van vlakglas.  +
Glas is binnen de architectuur regelmatig toegepast in een andere vorm of soort dan vlakglas, met name vanaf het eind van de 19<sup>de</sup> eeuw. Bijvoorbeeld vloertegels die voor meer licht in kelders zorgen en bouwstenen waarmee je hele muren kan metselen. Het merendeel van dit glas is semi-trans...  +
Vlakglas is een verzamelnaam voor een vlakke plaat glas met een bepaalde dikte (die overigens ook gebogen kan zijn). Binnen de architectuur is vlakglas de meest toegepaste vorm van glas. Er zijn verschillende soorten vlakglas, met ieder hun eigen productiewijze, dimensies, eigenschappen en uitstrali...  +
Glasschilderkunst was tot de jaren 60 van de vorige eeuw populair en talloze ontwerpers en glasateliers hebben gezorgd voor een rijke historie op dit gebied.  +
Wanneer je een nieuwe en geschikte plek zoekt voor een glas-in-loodraam dat uit zijn oorspronkelijke context verwijderd is, of zal worden verwijderd, kun je een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn voortgekomen uit ervaringen die zijn opgedaan bij verschillende casestudies uit de praktijk. U...  +
De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam is in 2000 aangekocht door het ministerie van OCW, de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De gemeentelijke begraafplaats in Gorredijk werd oorspronkelijk aangelegd in 1926 en later uitgebreid in 1942/46. Opvallend zijn de gebouwde elementen die ontworpen zijn in een expressionistische stijl, ontworpen door gemeentearchitect C. van Wamel. De begraafplaats zelf heeft een formele aanleg. D...  +
Eigenaren en monumentenzorgers worden met regelmaat geconfronteerd met schade aan monumenten die direct of indirect het gevolg is van graffiti. Goedbedoelde reinigingsacties leiden te vaak tot beschadiging van de gevel. Het verwijderen vereist namelijk maatwerk en deskundigheid. En het beschermen te...  +
IJzer is, naast natuursteen, een materiaal dat is gebruikt voor zowel graftekens als omheiningen van begraafplaatsen, kerkhoven en de graven zelf. Graftekens kunnen ook zijn gemetseld of als monoliet in kunststeen zijn uitgevoerd. Van de houten graftekens zijn er nog maar weinig over, vooral in het ...  +
Alle materiaal is aan verwering onderhevig. Zo ook graftekens gemaakt van ijzer, kunststeen en hout. De soorten verwering en het benodigde herstel of onderhoud verschillen per materiaalsoort.  +
Nederland is rijk aan historische begraafplaatsen; niet alleen aan kerkhoven gelegen rondom of bij kerken, maar ook aan begraafplaatsen die zijn aangelegd buiten de bebouwde kom of in het vrije veld. Veel van deze begraafplaatsen zijn inmiddels rijksmonument.  +
Alle materiaal is aan verwering onderhevig, ook natuurstenen graftekens. Onder verwering wordt de aantasting door weersinvloeden verstaan. Chemische en fysische aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Deze zijn vaak te herleiden tot de invloed van warmte (zon), koude (vorst), water (neerslag) e...  +
Groen erfgoed is cultureel erfgoed bestaande uit een groenaanleg met cultuurhistorische, horticulturele of architectuurhistorische waarden zoals een park, tuin, begraafplaats, boerenerf, verdedigingswerk, hortus botanicus en wijk- of wegbeplanting. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groe...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De Haensmole is een spinnenkopmolen aan het Prinses Margrietkanaal te Grou. De molen dateert vermoedelijk uit de achttiende eeuw en werd gebouwd ter bemaling van de polder de Gallelannen. De molen stond aanvankelijk op de plek waar het Prinses Margrietkanaal uitmondt in het Pikmeer, maar is in 2007 ...  +
H
Het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in het geval van gewapend conflict (ook wel: het ''Haags Verdrag'' of ''UNESCO-verdrag 1954'') werd op 14 mei 1954 in Den Haag gesloten. Doel van het verdrag is om cultureel erfgoed te beschermen tijdens gewapend conflict tegen beschadiging, p...  +
Hamerpannen zijn machinaal vervaardigde dakpannen met kop- en zijsluitingen. De oorsprong lag in de Elzas, rond 1841 ontwikkeld door de gebr. Gilardoni. Sinds 1886 bij Hamer & Co. te Nijmegen geproduceerd. Het zijn platte pannen die lijken op tuiles du Nord, maar groter zijn en een dubbele wel hebbe...  +
Onderzoeker ondiepe ondergrond, afdeling Landschap  +
Uit de nalatenschap van Felix Valk (1929-1999) is eind 2001 de collectie van 117 schilderijen en beelden hedendaagse Afrikaanse kunst aan de rijkscollectie toegevoegd.  +
''Een combinatie van hoge natuurwaarden en veel archeologische relicten.'' In heidegebieden kunnen veel archeologische relicten bevinden zoals grafheuvels, urnenvelden en karresporen. Ondoordacht natuurbeheer kan archeologische waardes aantasten. En andersom kunnen archeologische waardes het natuu...  +
Helderpannen zijn ruitvormige geribde machinaal vervaardigde dakpannen. Ze werden vanaf ca. 1890 geproduceerd door Helder & Co. te Dokkum (Friesland).  +
schilder, tekenaar  +
Natuursteenspecialist  +
Een hertenkamp is een kunstmatig afgescheiden terrein met voorzieningen, waardoor herten er lange tijd kunnen verblijven. Nederland telt er ongeveer 250. Tien procent daarvan is aangelegd in de negentiende eeuw. De andere negentig procent dateert uit de twintigste eeuw. Zo’n tien procent van de hert...  +
In de Nederlandse hertenkampen leven vele duizenden herten. Voor het grootste deel zijn dat damherten. Slechts in een enkel geval worden er edelherten gehouden, die groter zijn dan damherten. Reeën zijn juist kleiner, maar ongeschikt voor hertenkampen. Zij leven veelal solitair of in kleine groepjes...  +
Nederland telt meer dan tweehonderd hertenkampen die zich op verschillende locaties bevinden. Ook internationaal zijn ze een fenomeen. Zo kennen Engeland, Duitsland, Spanje, Japan en Indonesië ook hertenkampen.  +
Bij onderhoud en herstel is het belangrijk de authentieke onderdelen van de hertenkamp op hun waarde te schatten. Behoud en repareer oorspronkelijke onderdelen die er slecht aan toe zijn, zoals houten hekwerken. Dat is beter dan ze te vervangen door goedkopere, moderne oplossingen die niet bij het k...  +
Hoewel het niet mogelijk is het proces van degradatie van historisch textiel te stoppen, kunnen beschermende maatregelen en herstelwerkzaamheden een wereld van verschil uitmaken. De levensduur van historische gordijnen, wandbekleding, vloertapijten en stoelbekleding kan gunstig worden beïnvloed. Dit...  +
Gordijnen, wandbekleding, vloertapijten en stoelbekleding: ze vormen een beeldbepalend onderdeel van een monumentaal interieur. Als zodanig verdienen ze onze aandacht en bescherming. Omgevingsfactoren, zoals licht, vocht en temperatuurwisselingen, ongedierte en vervuiling, slijtage en schade door ge...  +
Onze invloed op de vorming van het landschap is in een dichtbevolkt land als Nederland erg groot. Vrijwel het hele oppervlak is door mensenhanden beroerd, aangepast en beïnvloed. Historischgeografisch onderzoek binnen de archeologie richt zich op de reconstructie van het verloop van deze verandering...  +
In Nederland komt het overkappen van een historische binnenplaats regelmatig voor. Hoe meer een binnenplaats transformeert tot een volwaardig vertrek en onderdeel van de binnenruimte wordt, hoe groter de gevolgen voor het gebouw zijn. Dit artikel geeft aan hoe er verantwoord met een binnenplaats kan...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hollandse pannen zijn golfvormige pannen, in feite een holle en bolle pan aan elkaar. (Dus als een platliggende S). Deze pannen gebruikte men voor steilere daken.  +
De vliegtuigloods aan de Lindberghstraat te Hoogeveen is tussen 1935 en 1936 ontworpen door J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, met medewerking van M. Zwanenburg. De loods kenmerkt zich door de bijzonder ijle stalen draagconstructie en de nog oorspronkelijke roldeuren en is in oorsprong bestemd voo...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen staat op de Rode Steen in Hoorn. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) werd geboren in Hoorn en was gouverneur bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Het standbeeld werd in 1893 geplaatst. Coen is als sinds lange tijd een omstreden figuur. Vanaf in ieder ge...  +
Sommige insecten in hout vragen niet om bestrijding. Het gaat om soorten die met het hout uit het bos zijn meegekomen. Ze komen voor in hout dat nog niet zo lang geleden in gebouwen is verwerkt, maar vaak ook in haardhout dat je naar binnen haalt. Deze tabel hoort bij het artikel [[Hout - insecten...  +
In gebouwen komen meerdere insecten voor die hout niet als voedsel gebruiken, maar die wel doen denken aan houtaantastende insecten. Deze onschuldige dubbelgangers kunnen als volwassen insect lijken op een houtaantaster en boren soms gangetjes in hout die lijken op de uitvliegopeningen van houtaanta...  +
Sommige insecten tasten niet alleen hout aan, maar blijven er ook in leven. Dit zijn de soorten die we moeten bestrijden. Deze tabel toont de meest voorkomende aantastingslocaties van de belangrijkste insecten. Deze tabel hoort bij het artikel [[Hout - insectenaantasting en -bestrijding#soorten-ho...  +
Verschillende insecten komen in hout voor en voeden zich ermee. Ze worden vaak ook houtwormen genoemd. Enkele van deze insecten kunnen hout ernstig aantasten en soms ook verzwakken. Alleen deze soorten insecten vragen om bestrijding, andere soorten niet. Waaraan herken je ze? Hoe ernstig kan de scha...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
I
In het kader van het ‘Deltaplan voor het Cultuurbehoud’ van de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is in Nederland veel aandacht besteed aan de passieve conservering van voorwerpen die behoren tot ons cultureel erfgoed. Dit zijn niet alleen voorwerpen in musea. Ook archiefbes...  +
IJzergallusinkt is een inktsoort die vanaf de late oudheid tot op heden wereldwijd gebruikt is. In de meeste archieven, bibliotheken en collecties met tekeningen worden dan ook objecten met ijzergallusinkt aangetroffen. Bestanddelen van deze inktsoort kunnen het materiaal van de drager (papier of p...  +
Specialist Erfgoed en duurzaamheid en deelprogrammaleider programma Erfgoed en Duurzaamheid  +
Oplettende bezoekers van historische panden valt het soms op, het met verf geïmiteerde hout- en marmer op wanden of plafonds. Maar hoe zit dat nu precies met die geschilderde imitaties, hoe werden zij in de loop van de tijd toegepast en welke betekenis hebben zij?  +
Een beschadigde imitatieschildering wordt soms gerestaureerd, maar vaker vervangen door een nieuwe. Liever behouden we waardevolle historische exemplaren. Wanneer dit niet mogelijk is gaat de voorkeur uit naar het nauwkeurig kopiëren van de bestaande of aangetroffen toestand.  +
Dit artikel behandelt vooral de ruimtelijke kant van het infrastructurele netwerk en is toegespitst op de lijnvormige elementen daarin. Achtereenvolgend komen aan de orde: een korte ontwikkelingsschets, de cultuurhistorische betekenis, de waardestelling en enkele specifieke aspecten van behoud, besc...  +
Bij het aantreffen van menselijke (skelet)resten/begravingen (inhumaties) wordt vrijwel altijd besloten tot verder fysisch antropologisch onderzoek, afhankelijk van de mate van conservering. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: per individu: vaststelling geslacht, lengte, ...  +
Kleine ronde gaatjes in een meubel, kaal gegraasde plekken op een tekening, gaatjes in de wollen trui, zwarte vlekjes op een schilderij. Insecten laten hun sporen op voorwerpen achter. Wij vinden dat schade, zij eten gewoon en doen hun werk als opruimers van dood organisch materiaal. Al eeuwen probe...  +
Inspectie die toeziet op de toegankelijkheid van overheidsinformatie en op de zorgvuldige omgang met erfgoed. Zij kijkt hoe de regels in de praktijk werken.  +
Beschilderde interieuronderdelen zijn vaak slechts als fragment van een interieurafwerking bewaard gebleven. Om deze elementen op hun waarde te kunnen beoordelen is het belangrijk de oorspronkelijke en huidige context te begrijpen. Dit artikel laat een aantal voorbeelden zien, die zijn geschilderd o...  +
Schilderingen zijn decoratieve afwerkingen die met verf zijn aangebracht op allerlei architectonische onderdelen. Ook in het historisch interieur zijn zij aanwezig, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Hoe ouder het interieur, hoe groter de kans dat er interessante decoraties te vinden zijn. Vaak onder ...  +
Interieurschilderingen zijn representatief voor de tijd waarin zij zijn gemaakt. Sommige toepassingen zijn langere tijd in gebruik, zoals grisailles en houtimitaties. Terwijl andere juist heel typerend zijn voor een bepaalde periode, denk aan renaissancistische rolwerkmotieven. Ieder tijdsperiode ke...  +
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.  +
Deze factsheets gaan over methoden, technieken en strategieën van inventariserend veldonderzoek, ook wel ''archeologische prospectie'' genoemd. ==Prospectie op maat== De factsheets zijn los te gebruiken maar ook in combinate met het digitale informatiesysteem [https://pom.cultureelerfgoed.nl/ Pro...  +
Het isoleren van historische daken vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom is het belangrijk een passend isolatieontwerp op te stellen, waarbij je de plaatsing van de isolatie, het isolatiesysteem en het isolatiemateriaal bepaalt. Of er mogelijkheden zijn om te isoleren is afhankelijk van de cul...  +
Het isoleren van historische gevels vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom is het belangrijk een passend isolatieontwerp op te stellen, waarbij je de plaatsing van de isolatie, het isolatiesysteem en het isolatiemateriaal bepaalt. Of er mogelijkheden zijn om te isoleren is afhankelijk van de c...  +
In oude gebouwen wordt soms verborgen historisch isolatiemateriaal aangetroffen, zoals boekweitdoppen, zeegras of schelpen. Vaak kan dat op zijn plaats blijven en zijn functie blijven vervullen. Dit artikel biedt een overzicht.  +
Het isoleren van historische gebouwen vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom is het belangrijk een passend isolatieontwerp op te stellen, waarbij je de plaatsing van de isolatie, het isolatiesysteem en het isolatiemateriaal bepaalt. Of er mogelijkheden zijn om te isoleren is afhankelijk van de ...  +
Onderzoek naar de aanwezigheid van chemische elementen in skeletresten geeft inzicht in vragen rond mobiliteit en dieet. De belangrijkste isotopensystemen die in de archeologie gebruikt worden zijn die van strontium, zuurstof, koolstof en stikstof. Alle elementen worden tijdens het leven opgenomen i...  +
J
Senior onderzoeker historische stedenbouw  +
Het Jachthuis Sint Hubertus is een Gesamtkunstwerk van de architect Hendrik Berlage (1856-1934).  +
Japans papier is een fijn vezelpapier van plantaardige vezels. Het wordt vaak gebruikt als facing bij de conservering van schilderijen en van gepolychromeerd beeldhouwwerk.  +
Adviseur gebouwd erfgoed  +
Van de realist [[Persoon/82119|Johan de Vries (1892-1982)]] bezit de Rijksdienst ruim 1100 schilderijen en werken op papier.  +
tekenaar, pentekenaar, schilder, aquarellist, pastellist, lithograaf, wandschilder  +
Volgens de Wet op de lijkbezorging kent Nederland twee typen begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere. Dat zegt maar heel weinig over hoe die begraafplaatsen eruit zien. Met een verwijzing naar gezindte, eigendom of status wordt al meer duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld [[Gemeentelijke begraafp...  +
schilder, reclameontwerper, monumentaal kunstenaar  +
[[Persoon/60584|Josef Ongenae (1921-1993)]] was een van oorsprong Belgisch kunstenaar. Van hem zijn 35 schilderijen in de collectie aanwezig.  +
Art Nouveau is een architectuurstijl die na 1890 ontstond en slechts tot enkele jaren na 1900 van belang was. Kenmerkend voor de Art Nouveau bouwkunst is het laten zien van constructieve elementen, echter op zo'n manier dat zij als versiering dienen. Giet-, smeedijzer en glas spelen een belangrijke ...  +
K
Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring met betrekking tot een bepaald realisatieproces in de bouw- en infrasector. Het certificaat verklaart dat het eindresultaat van een proces in overeenstemming is met de in het certificaat vastgelegde ‘specificaties’ en dat het daarvoor benodigde ...  +
In de huidige bouwpraktijk is het gebruik van cement de standaard. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen kalk het standaard bindmiddel was. De afgelopen decennia is gebleken dat voor het herstel van in kalk opgetrokken metselwerk in de meeste gevallen het beste een op kalk gebaseerde mortel kan wor...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Gelselaar en Geesteren liggen beiden op kleine langgerekte stuwwalresten van ongeveer 1 km, die met een dikke laag keileem zijn bedekt. Hun noord-zuidrichting laat zien dat ze gevormd zijn door het oprukkend landijs vanuit het noorden. Dit gebeurde tijdens de voorlaatste ijstijd, het Laat-Saalien (o...  +
In de collectie (12.000 stuks) zijn Delfts en Chinees keramiek goed vertegenwoordigd.  +
Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. A...  +
Een integrale kerkenvisie houdt in dat in principe alle lokaal betrokken partijen aan tafel zitten tijdens het proces van totstandkoming van de visie, en dat alle kerkgebouwen (zowel monumentaal als niet-monumentaal) worden betrokken in de visie. ==Aan de slag met een kerkenvisie== START_WIDGET"'-...  +
Een integrale kerkenvisie houdt in dat in principe alle lokaal betrokken partijen aan tafel zitten tijdens het proces van totstandkoming van de visie, en dat alle kerkgebouwen (zowel monumentaal als niet-monumentaal) worden betrokken in de visie.  +
U vindt hier een overzicht van de belangrijkste online beschikbare en niet digitaal beschikbare literatuur met betrekking tot religieus erfgoed, ingedeeld per programmalijn van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. De meeste literatuur die niet digitaal beschikbaar is, is te vinden in de bibliot...  +
In dit artikel behandelen we diverse tools om een kerkenvisie mee te ontwikkelen.  +
Er zijn diverse voorbeelden van kerkenvisies beschikbaar. Hieronder een korte beschrijving per voorbeeld. Aanvullende documenten zijn op aanvraag beschikbaar. Neemt u contact op via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl Een vergelijking van verschillende kerkenvisies is bijvoorbeeld terug te vinden in de...  +
Consulent bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  +
Kirchheimer muschelkalksteen: polijstbare kalksteen welke gewonnen wordt in de omgeving van Würzburg, Duitsland. De steen heeft een geelroodbruine of bruingrijze ondergrond, wisselt per laag van kleur, en heeft een grove adering. De steen is opgebouwd uit talloze schelpresten, is vaak duidelijk gela...  +
Gebouwen en hun binnenruimten zijn beschermd en opgesierd met een groot arsenaal aan afwerkingen. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit de geschilderde afwerking, op hout, steen, metaal, papier, leer of doek. Het thema kleur en schilderingen reikt van monumentale schilderkunst tot regulier schilde...  +
Met klinkend erfgoed wordt bedoeld: orgels, luidklokken, beiaarden en torenuurwerken. Het zijn historische instrumenten met het doel om via geluid mensen te vermaken of te attenderen.  +
Kloosterlingen geven al eeuwenlang vorm en functie aan de kloostertuin: van de representatieve voortuin tot besloten siertuinen, nutstuinen en recreatievelden. Helaas verliezen steeds meer kloostercomplexen hun oorspronkelijke functie. Wat gebeurt er vanaf dat moment met de kloostertuin? Dit artike...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Lichtbruine of gele steen, gelijkend op mergel maar harder. Afkomstig uit groeven in de buurt van Kunrade (L.). Reeds door de Romeinen in Zuid-Limburg gebruikt. (Haslinghuis)  +
Kunstwerken in de buitenlucht staan bloot aan de elementen. Maar ook andere factoren, zoals begroeiing en verkeerd gebruik, maken deze kunstwerken tot kwetsbaar erfgoed. Omdat dit type erfgoed lastig is in te delen als roerend of onroerend, valt het vaak tussen wal en schip wat betreft zorg en waard...  +
Het geologisch tijdperk Kwartair is in de geologische tijdschaal de jongste periode en in de stratigrafische colom het bovenste systeem. Het Kwartair beslaat de tijdspanne van 2,58 miljoen jaar geleden (Ma) tot heden en is de jongste, bovenste of laatste onderverdeling van de era Cenozoïcum. Het Kwa...  +
L
Long Term Evolution.  +
Laagte tussen de stuwwallen van de Veluwe, ontstaan als smeltwatermeer tijdens de voorlaatste ijstijd, het Laat-Saalien (150.000 jaar geleden). Het gebied omvat o.a. de [[Aardkundig_erfgoed/Beekdal_Leuvenumse_Beek|Leuvenumse Beek]] en de Elspeetsche Heide. De smeltwaterklei in de ondiepe ondergrond ...  +
De landduinen van de noordoostelijke Veluwe (Render- en Kamperklippen, omg. Gortelsche Berg, Tongerlose Heide en Wiesel, Regelbergen) zijn zeer goed ontwikkelde en grote paraboolduinen. Deze zijn aan het eind van de laatste ijstijd door westerwind over de Veluwe geblazen.  +
De landschapsstijl is een overkoepelende term voor de vroege of late landschapsstijl. Het meer specifieke gebruik van die laatste termen heeft de voorkeur. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
Bakstenen poortje met zandstenen wapensteen tussen de panden Tweebaksmarkt 47 en 49 in Leeuwarden. ===Kenmerken=== * Datering: 1641 * Rijksmonument sinds: 28 februari 1967  +
Woonhuis in Leeuwarden, bestaand uit een dwarshuis, een tussenbouw en een aanbouw in de hoek van dwarshuis en tussenbouw. Het dwarshuis is het vroegste deel en dateert uit het einde van de 16e eeuw. ===Kenmerken=== * Datering: eind 16e eeuw, 17e eeuw * Architect: Onbekend * Bouwstijl: onbekend * Ri...  +
In het depot in Rijswijk worden 750 losse, lege lijsten bewaard.  +
Bij het vernieuwen van leibedekking is er meestal sprake van een ingreep die als een wijziging van het monument moet worden aangemerkt. Dit geldt ook als men de wijze van dekken en de vorm van de lei niet wijzigt. Voor het wijzigen van een beschermd monument is een vergunning vereist, doorgaans verl...  +
De Garenmarkt 9 is een 18de-eeuws woonhuis in het centrum van Leiden met achterin de tuin een tuinhuis. Staatsman en hoogleraar Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) heeft in dit pand gewoond en gebruikte het tuinhuis, dat toegankelijk was via een met een poort afgesloten steeg aan de Sint Jacobsgrach...  +
Bij rechthoekige leien op een dak spreekt men van Maasdekking. Deze manier van dekken paste men van oudsher toe in het zuiden en westen van Nederland, omdat de rechthoekige leien via de Maas werden aangevoerd.  +
Leibedekking heeft regelmatig onderhoud nodig. Voert u werkzaamheden uit aan de leibedekking? Dan zijn een aantal aandachtspunten van belang.  +
Wanneer er schubvormige leien op het dak liggen, spreken we van Rijndekking. Deze wijze van dekken paste men van oudsher veel toe in het oosten en noorden van ons land, omdat men schubvormige leien via de Rijn aanvoerde.  +
Leibedekking heeft regelmatig onderhoud nodig. Voert u werkzaamheden uit aan de leibedekking? Dan zijn een aantal aandachtspunten van belang.  +
Om een leien dak op een rijksmonument te maken zijn leien nodig van hoge kwaliteit. Leien worden volgens een Europese norm gekeurd. Alleen de leien die in de hoogste klassen vallen, zijn geschikt voor dakbedekkingen op monumenten.  +
De Joodse begraafplaats bij het gehucht Tacozijl is aangelegd in 1802. Het ligt langs de zeedijk. ===Kenmerken=== * Datering: 1802 * Rijksmonument sinds: 17 februari 1970  +
Het D.F. Woudagemaal in Lemmer is een uitzonderlijk voorbeeld van het grootste en sterkste door stoom aangedreven gemaal en een meesterstuk van de Nederlandse ingenieurs en architecten. Het staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. ===Kenmerken=== * Datering: 1917-1918 * Architect: Di...  +
Leon Bok werkt als specialist funerair erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is afgestudeerd op het behoud van funerair erfgoed in Nederland aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij draagt kennis over en adviseert op het gebied van behoud en instandhouding van historische beg...  +
Licht veroorzaakt schade. Goede museumverlichting moet ervoor zorgen dat een voorwerp zo goed mogelijk tot zijn recht komt met zo min mogelijk schade. Dit artikel biedt inzicht in de relatie tussen belichting en schade en de richtlijnen voor collectiebeherende instellingen om lichtschade tot een acc...  +
Deze tabel hoort bij het artikel [[Lichtlijnen - beperken lichtschade museale objecten]].  +
Deze tabel hoort bij het artikel [[Lichtlijnen - beperken lichtschade museale objecten]].  +
Architectuurhistorica  +
Binnen het cultureel erfgoed nemen de muziekinstrumenten een bijzondere plaats in. Hun betekenis ontlenen ze doorgaans niet in de eerste plaats aan hun uiterlijk, maar aan de klank die ermee voortgebracht kan worden. De zin van hun behoud hangt daarom sterk samen met het gebruik.  +
De Nederlandse beeldend kunstenaar Lydia Schouten (1948) stelde in het begin van haar carrière traditionele vrouwenrollen en de vrouw als seksobject aan de kaak. Schouten studeerde beeldhouwkunst in de jaren zeventig aan de Vrije Academie in Den Haag en aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rott...  +
M
Een solide dakenplan vormt bij de aanleg van een goed Maasdak de basis voor een vlotte uitvoering en een duurzaam resultaat.  +
In de voorkamer van het Witsenhuis, gelegen aan het Amsterdamse Oosterpark, staat een staand horloge. (''Zie afb. 2.'') Deze klok, die de schilder Willem Witsen (1860-1943) in augustus 1910 ruilde met de verzamelaar Johannes Esser, toont onder meer de fasen van de maan aan de hand van twee gezichten...  +
Vandaag de dag worden we gebombardeerd met ideaalbeelden van de vrouw via sociale media. Er wordt een norm geschept hoe je lichaam er uit moet zien en hoe je je moet kleden om gezien te worden. De media bepaalt een groot deel van ons beeld van de werkelijkheid. Een probleem dat zeker niet alleen van...  +
Torenuurwerken zouden met recht als vergeten monumenten kunnen worden beschouwd. Ze zijn door hun moeilijk toegankelijke positie, hoog in de toren, soms zo verwaarloosd dat vervanging door moderne apparaten de enige oplossing lijkt te zijn. Daarmee zou echter een wezenlijk aspect van het verleden, n...  +
Metadata en data documentatie zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven (data over data). Omschrijf op welke manier de organisatie om wil gaan met het vastleggen en onderhouden van metadata. Wat is het belang van metadatabel...  +
Bepaal welke beschrijvende metadata worden vastgelegd en op welke manier.  +
Op welke manier wordt de metadata die het originele digitale object documenteren vastgelegd?  +
Beschrijf welke (technische) kenmerken van de digitale collectie vastgelegd moeten worden en welke informatie over het integrale preserveringsproces zelf bewaard moet blijven.  +
Leg de interne structuur en de relaties tussen de onderdelen van een digitaal object vast.  +
De meubelcollectie van de Rijksdienst (8000 stuks) is organisch gegroeid. Zij bevat typisch Nederlandse meubelen en internationale meubelen die de Nederlander graag in zijn interieur ziet. Het gaat daarbij om oude, antieke en moderne meubelen. Ruim 3100 meubelen zijn van na 1900.  +
Michiel van Hunen werkt als senior specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij heeft materiaalkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en draagt kennis over en adviseert op het gebied van ijzer, metalen, corrosie, baksteen, beton, metsel-, v...  +
Voor het tentoonstellen van schilderijen die gevoelig zijn voor klimaatschommelingen is een speciale zogenoemde microklimaatdoos ontwikkeld. Dit is een soort permanente vitrine waarin je een schilderij toch kunt tonen wanneer de bruikleennemer geen constante conditie van het binnenklimaat kan garand...  +
Bodemmicromorfologisch onderzoek richt zich op de microscopische analyse van bodem- en sedimentmonsters om uitspraken te kunnen doen over landschapsgenese, bodemvorming, bewonings- geschiedenis, landgebruik en de kwaliteit van het bodemarchief. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</...  +
De collectie van de Rijksdienst bevat vooral gebruiksglas en vrij vormgegeven glas uit de Glasfabriek Leerdam.  +
Modernisme wordt gehanteerd voor alle architectuur die getuigt van een streven naar vernieuwing door een versobering van de vormentaal. De meest pure vorm van modernisme, vaak benoemd als de internationale stijl of functionalisme, wordt gekenmerkt door een rationeel grondplan, eenvoudige geometrisch...  +
Het wiekenkruis van een windmolen bevat twee zogenaamde molenroeden, doorgaans van metaal. Deze roeden bestaan vaak uit samengestelde kokers die met lasverbindingen zijn gemaakt. Over de productie en instandhouding van roeden bestaan veel vragen en onduidelijkheden. Dit is voor Vereniging De Holland...  +
Bouwwerk dat door zijn grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk is of door de eraan verbonden historische associaties eerbiedwaardig wordt geacht. Ook om zijn betekenis voor de kunst- en bouwgeschiedenis, de geschiedkunde en de technologie kan het gebouw hoog worden gewaardeerd. De ouderdo...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De collectie Monumentenfotografie geeft weer met welke objecten en onderwerpen de Nederlandse monumentenzorg zich vanaf 1875 tot nu heeft beziggehouden.  +
Activiteiten die ondernomen worden om de bescherming en het blijvende gebruik van de bebouwde omgeving te waarborgen, vanuit culturele, esthetische en historische overwegingen. Gebruik 'restauratie' voor activiteiten die specifiek worden ondernomen om een voorwerp, locatie of bouwwerk weer in histor...  +
Schelpenkalksteen uit Zuid- en West-Duitsland en Luxemburg. Komt voor in dichte en in poreuze structuur. Grijswit, bruingrauw (meest toegepast), blauwachtig of rood. (Bouwmaterialen / encyclopaedische gids voor theorie en practijk / P.W. Scharroo / 3e herz. en verm. dr.) Muschelkalk is een afzetting...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
N
NEN is de afkorting van NEderlandse Norm.  +
NEN-EN is de aanduiding van Europese normen (EN) overgenomen in Nederland en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-Instituut NEN. Voor Europese normen geldt dat deze in alle Europese lidstaten geldig zijn en eventuele eerder bestaande landelijke normen vervangen.  +
NEN-EN is de aanduiding van Europese normen (EN) overgenomen in Nederland en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-Instituut NEN. IEC staat voor de International Electrotechnical Commission (IEC). Deze commissie ontwikkelt en publiceert algemene internationale normen voor elektrische compone...  +
De artistieke nalatenschap van Dolf Henkes (1903-1989) bestaat uit 3535 werken. Het gaat om honderden werken op papier, tientallen schilderijen, zijn schildersezel en schilderkist, boeken, brieven, foto’s, een collectie etnografica en documentatie.  +
De nalatenschap van jonkheer Johan Antoni de Jonge (1864-1927) omvat 20 schilderijen en een groot aantal tekeningen en aquarellen.  +
De 151 studies van Johannes Hubertus de Haas (1853-1908) zijn niet gedateerd. De meeste studies zijn in olieverf op papier geschilderd en geplakt op mahoniehouten paneeltjes van circa 31 bij 47 centimeter. Enkele studies zijn op karton geschilderd.  +
Leo Gestel (1881-1941) was een zeer productief tekenaar en schilder, die haast ieder moment benutte om impressies vast te leggen.  +
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezit 15 schilderijen en 18 werken op papier van [[Persoon/61790|Hendrica Maria Paré (1896-1972)]].  +
Theo van Doesburg (1883-1931) is een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de eerste helft van de 20e eeuw. Van Doesburg was een veelzijdig man. Hij was actief als schrijver, dichter, schilder, architect, typograaf, (kunst)theoreticus, fotograaf en docent.  +
De collectie van de Dordtse notaris Willem Hendrik van Bilderbeek (1855-1918) en zijn vrouw bestaat uit een kleine 100 schilderijen en 85 vazen en borden. Verder omvat de collectie objecten als een bronzen sculptuur, een Engelse staande klok en een groot glas-in-loodraam.  +
De [[Thema/Rijkscollectie_RCE]] bestaat voor een del uit nalatenschappen, legaten en schenkingen. Per onderdeel wordt de achtergrond toegelicht en gaan we in op de depotschatten, herkomst en de relatie met andere collecties.  +
Naamse steen, ook wel Naamse hardsteen, in vakliteratuur Namense steen, Namense hardsteen, Pierre de Vinalmont of Calcaire de Vinalmont, is een soort kalksteen die gewonnen wordt uit de kalksteengroeven bij Vinalmont in de provincie Luik en in de provincie Namen in België. (Wikipedia)  +
Natascha Lensvelt is specialist tuinen en parken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  +
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt steeds vaker betrokken bij het behoud van (kunst)voorwerpen die moderne materialen bevatten. Eén van die materialen is natuurrubber. Wat is natuurrubber, waar komt het vandaan, hoe wordt het gemaakt, wat wordt ervan gemaakt en hoe lang blijft het...  +
Bij veel restauraties is gebruikgemaakt van een ander soort natuursteen dan die waarin het object is uitgevoerd. Bij een aantal van deze gerestaureerde objecten verweert de vervangende natuursteen versneld of stoort de verweringskleur (het patina) van deze soort in het totaalbeeld. Ook de toepassing...  +
Natuursteen is een materiaal dat in de loop der tijd vervalt. Dat maakt het soms noodzakelijk om stenen onderdelen van historische bouwwerken te vervangen. Dan speelt de vraag hoe deze vervangende steen bewerkt moet worden, want natuursteen is altijd op de een of andere manier bewerkt.  +
Kennis van het materiaal waaruit het gebouwde bestaat, vormt een basiselement in de zorg van en de omgang met een monument. Materiaalkennis vormt tevens een belangrijke voorwaarde bij het zoeken naar methoden en middelen om de natuursteen in monumenten te conserveren en zo de levensduur van het gebo...  +
Natuursteen is aan veel monumenten toegepast. De doelstelling om monumenten te behouden voor volgende generaties wordt mede bemoeilijkt door de verwering van dit bouwmateriaal. Door verwering kan het materiaal op den duur zijn samenhang verliezen. Het is echter niet zo dat iedere vorm van verwering ...  +
Deze factsheets gaan over natuurwetenschappelijk archeologische onderzoeksmethoden en -technieken. Ze zijn bedoeld voor schrijvers van onderzoeksopdrachten, archeologen die onderzoek uitvoeren en belangstellenden. In steeds twee A4 wordt aangegeven wat de methode inhoudt, wat je er mee kunt, hoe...  +
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen als tweede taal. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van ...  +
Het Neoclassicisme is de architectuurstijl uit de periode na 1750 tot eind 19e eeuw. Deze stijl gebruikt de kenmerken van het classicisme, zoals zuilen en tempelfrontons, opnieuw. (Haslinghuis)  +
De Bossenstrategie 2030 beoogt de aanplant van veel nieuw bos. De vraag is, waar dat moet komen, en bovendien hoe het eruit zou moeten zien. Want het ene bos is het andere niet, niet qua aanzien en ecologie en ook niet wat betreft gebruiksmogelijkheden. Ook is de ene plek, of een bepaald type bos, h...  +
Verwijst naar een trend onder de Duitse architectonische avant-garde van het midden van de jaren 1920, die gegevens en praktisch functionalisme bevorderde. (AAT)  +
Dit artikelbevat de uitgangspunten die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hanteert bij de advisering over het vervangen van oud glas of glaskunst in oude vensters van rijksmonumenten.  +
Nivelsteiner zandsteen is een fijnkorrelig tertiaire zandsteen dat afkomstig is uit het gebied van het Worm-dal in het grensgebied Nederlands Zuid-Limburg en Duitsland. (Wikipedia)  +
Noord-Brabantse stenen zijn bakstenen vervaardigd uit klei die voornamelijk gewonnen is in het gebied tussen 's-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. De stenen zijn ten dele gemaakt in Waalformaat, en ten dele in drielingen of Belgisch formaat. Kleuren overwegend paarsig tot grijzig rood, soms ook geel.  +
O
OSL-datering (Optical Stimulated Luminescence) gaat uit van het gegeven dat mineralen zoals kwarts en veldspaat licht (luminescentie) kunnen uitstralen. Met de methode wordt het moment van afzetting en begraving van sediment bepaald, of het moment van bakken van aardwerk. <h3>In het kort</h3> <div ...  +
OSL-datering (Optical Stimulated Luminescence) gaat uit van het gegeven dat mineralen zoals kwarts en veldspaat licht (luminescentie) kunnen uitstralen. Met de methode wordt het moment van afzetting en begraving van sediment bepaald, of het moment van bakken van aardwerk.  +
Obernkirchner zandsteen: zandsteen welke gewonnen wordt in de omgeving van Hannover, Duitsland. De steen heeft een gele ondergrond met lichtbruine strepen van ijzerhydroxiden en een zwakke adering en is homogeen van structuur, kleur en kwaliteit. Het breukvlak is fijnkorrelig.  +
In veel parken, landgoederen en tuinen staan beelden, vazen en ornamenten opgesteld. Deze objecten hebben in de buitenlucht veel te verduren. Regen en vorst hebben vrij spel en vuil en gevallen bladeren hechten zich gemakkelijk.  +
Beverstaarten zijn daktegels die aan de onderzijde afgerond en schubvormig gedekt zijn. Ze zijn voornamelijk in Duitsland toegepast (Biberschwanz). In Nederland wordt de naam ook wel gebruikt voor Oegstgeester pannen. Oegstgeesterpannen zijn schubvormige, machinaal vervaardigde dakpannen. Deze panne...  +
Het mineraal olivijn is een nesosilicaat met als chemische formule (Mg,Fe)2SiO4, waarbij de eindleden tussen magnesium en ijzer worden gevormd door de mineralenreeks forsteriet (rijk aan Mg) en fayaliet (rijk aan Fe).  +
De bescherming van een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geregeld in het omgevingsplan. De gemeente stelt het omgevingsplan vast en neemt daarin beschermende regels op. In dit artikel wordt beschreven hoe de gemeente dit kan realiseren.  +
De omgevingsvergunning is een vergunning voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Zo'n vergunning is vaak nodig bij werkzaamheden in, aan of op archeologische rijksmonumenten of voor bepaald gebruik. Dit artikel beschrijft de vergunningprocedure bij archeologische rijksmonumenten voor vergunni...  +
De omgevingsvergunning is een vergunning voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Zo'n vergunning is vaak nodig bij werkzaamheden aan gebouwde of aangelegde rijksmonumenten of voor bepaald gebruik. Dit artikel beschrijft de vergunningprocedure bij gebouwde en aangelegde rijksmonumenten voor ve...  +
De omgevingsvergunning is een vergunning voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Zo'n vergunning is vaak nodig bij het wijzigen van gebouwde of aangelegde rijksmonumenten. Dit artikel beschrijft de vergunningprocedure bij rijksmonumenten voor vergunningverleners en aanvragers, tot de inwerkin...  +
De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Onder dit thema vindt u artikelen die ingaan op hoe er onder de Omgevingswet wordt omgegaan met cultureel erfgoed in de leefomgeving.  +
Velen zijn onbekend met de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse landschappen van de vorige eeuw, zoals de IJsselmeerpolders en de Drentse boswachterijen. Hoe zouden wij er in de toekomst mee om moeten gaan? Dit artikel gaat in op de relatief nieuwe ontginningen uit de twintigste eeuw.  +
Oost-Indische inkt, in België ook bekend als Chinese inkt, is een lichtechte diepzwarte inkt die veel door kunstenaars wordt gebruikt. Voordat de computer zijn intrede deed op de tekenkamer werd deze inkt daar ook gebruikt voor het maken van technische tekeningen op calqueerpapier. Het is een van de...  +
Oppervlaktekartering is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) om vondsten aan het oppervlak op te sporen, bijvoorbeeld door middel van het systematisch belopen van braakliggende percelen (akkers), en het inspecteren van molshopen, geschoonde slootkanten en andere bodemontsluitingen.  +
Geschilderde afwerkingen worden altijd vuil. Dat vuil kan van alles zijn, bv roet, stof, etenswaren of algen. In dit artikel vindt u informatie over het reinigen van oppervlaktevuil op schilderingen. Buiten beschouwing blijft het wegenemen van vernissen of overschilderingen.  +
De organisatie van digitale duurzaamheid draagt bij aan het behalen van preserveringsdoelen en omvat bijvoorbeeld de omschrijving van processen, rollen, verantwoordelijkheden, personeelsbeleid en kosten die hiermee gepaard gaan. Omschrijf het belang van het organiseren van duurzame toegang.  +
Benoem de budgetten en geschatte kosten die gemoeid zijn met het halen van de preserveringsdoelen.  +
Benoem de kennis en vaardigheden die medewerkers nodig hebben om bij te kunnen dragen aan de preserveringsdoelen.  +
Benoem de principes of standaarden waarop het risicomanagement binnen de organisatie is gebaseerd.  +
Benoem en expliciteer de rollen en verantwoordelijkheden bij het duurzaam toegankelijk houden van de digitale collectie.  +
'Aankoeksels', etensresten, zowel een verkoolde laag organisch residu op en in aardewerk als lipiden (vetten en vetachtige stoffen), laten zien wat mensen vroeger aten. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>:het identificeren van de oorspronkelijke potinhoud en reconstructie...  +
Het orgel is een niet meer weg te denken muziekinstrument in kerken. Nederland kent dan ook een groot aantal orgels, zowel historische als moderne. Een deel van de historische orgels is onderdeel van een rijksmonument.  +
Diverse overige bronnen zoals Wikipedia, etc.  +
P
Een dak van gebakken klei trotseert eeuwen. Desondanks worden traditionele, handgevormde, maar ook de in de 19de eeuw ontwikkelde stempelperspannen regelmatig vervangen door modernere pannen. Deze ingrepen doen afbreuk aan de waarde van het historische pannendak. Dit artikel beschrijft hoe je de aut...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De regio Achterhoek wordt gekenmerkt door een kleinschalig, gaaf dekzandlandschap met plaatselijk essen rond verspreid liggende boerderijen. De regio wordt doorsneden door beken en is bosrijk. Winterswijk is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Th...  +
De regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is langs de Merwede en de Noord vrijwel geheel bebouwd, het centrale en oostelijke veengebied is open en agrarisch. Een lange afwateringsgeschiedenis uit zich in de complexe situatie bij Kinderdijk (Werelderfgoed). Langs de Diefdijk liggen werken van de Ni...  +
De hoofdstedelijke regio ligt temidden van een redelijk gaaf veenlandschap (Waterland, Amstelland), dat onder druk staat van verstedelijking. Ook Schiphol (Haarlemmermeer) ligt in deze regio. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama La...  +
De regio Arkemheen en Eemland omvat het open veen- en klei-op-veengebied tussen IJsselmeer en zandgronden in het zuiden. De regio heeft relatief veel lege ruimten, de Eem stroomt er doorheen. Bewoning is geconcentreerd aan rand, Amersfoort is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobesc...  +
Deze regio bestaat uit zandgebied, waar het aanwezige veen is vergraven en afgevoerd via turfvaarten. Het landschap is voorts ingericht met akkers, beemden en heide. Ook kent de regio veel bossen. Breda is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Them...  +
Deze regio bestaat uit een lang bewoond zandlandschap met essen (kampen als het reliëf kleinschaliger is) en beekdalen. Er is relatief veel heide te vinden. Het Dwingelerveld is een Nationaal Park. Meppel is de grootste nederzetting in de regio. In het noordwesten de regio’s liggen Frederiksoord en ...  +
Het onderscheid tussen oud- en nieuw land is op de Bevelanden nog steeds herkenbaar: kreekruggen en kleinschalige polders versus grote, rationeel ingerichte polders en dijken. Goes is grootste stad. Rond Nisse is het oude landschap gaaf bewaard. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt ...  +
De regio Biesbosch is ontstaan uit de voormalige Grote Waard, die verging 1421. Daarbij ontstond een landschap van platen, kreken, dijken en polders. De regio is voor een klein deel agrarisch, de rest is natuurgebied (Nationaal Park Biesbosch). Er liggen spaarbekkens voor drinkwatervoorziening. ---...  +
De regio Bommelerwaard ligt in het rivierenlandschap tussen Maas en Waal. Het landschap wordt gekenmerkt door geleding in dijken, oeverwallen, uiterwaarden (met veel recente natuurontwikkeling) en kommen. Het grondgebruik is vooral agrarisch, met thans veel kassen. Sinds 2000 heeft een flinke groei ...  +
Hier is een opvallend contrast te zien tussen open, vlakke zeekleipolders en een hoge, besloten Wal. Bewoning vindt plaats op de Wal in een mozaïek van dorpen en steden, waarvan Bergen op Zoom de grootste is. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Lan...  +
Dit is een rijk geschakeerd, open polderlandschap, waarin de strijd tegen de zee goed afleesbaar is in de percelering, bomendijken en oude kreken. Het gebied wordt overwegend agrarisch benut, rond Moerdijk ligt industrie. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema...  +
De regio Marne en het Hogeland bestaat uit de ingepolderde Fievel- en Hunzeboezem. Op de kwelderwal liggen reeksen wierden. Aansluitend hieraan liggen schilvormige, jongere polders. Dit zijn door bedijking ontstane landaanwinningen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van ...  +
Dit is een provincie-overschrijdende regio met een kern van behouden hoogveengebied met daaromheen dorpen in het zandlandschap. Door de ruilverkavelingen is hier een grootschalig landschap ontstaan met intensieve veehouderij. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[T...  +
Deze regio wordt gekenmerkt door veenontginningen (copes). In het noorden is op grote schaal turf gestoken, waarna drooglegging volgde. De Venen kent een open en waterrijk landschap, overgaand in het landschap langs de Oude Rijn. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''...  +
De Wolden is een laaggelegen voormalig veengebied waar nu zand aan de oppervlakte lig. De bewoning ligt als een krans rondom de oorspronkelijke ontginningsvlakte. Hier ligt de kern van de gaswinning met bijkomende problemen, zoals bodemdaling. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt de...  +
De regio Drentse Aa is hét esdorpengebied van Drenthe met veel hunebedden. De regio is een goed voorbeeld van het samengaan van natuur, recreatie (bossen) en landbouw. Assen is binnen de regio de belangrijkste plaats. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Pano...  +
Dit is overwegend een duinlandschap met strandwallen. Op afgegraven duinen bevinden zich nu bloembollenvelden, de Keukenhof is een belangrijke trekpleister voor bezoekers. Langs de binnenduinrand liggen diverse landgoederen. Het gebied is sterk verstedelijkt, met Leiden als grootste stad. ---- <div...  +
Dit gebied rond Hoogeveen werd op grote schaal uitgeveend via de Hoogeveense Vaart (Hollandsche Veld) en is daarna in gebruik genomen als landbouwgrond. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap]]''' - Karakterisering van het...  +
Rond Eindhoven vindt veel verstedelijking en uitbreiding van infrastructuur plaats. Daaromheen ligt een golvend dekzandgebied met beekdalen, akkers (steilranden) en 19<sup>de</sup>-eeuwse heideontginningen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Lands...  +
De regio Fivelingo bestaat uit een open wierdenlandschap met kronkelende waterlopen (maren), grenzend aan laatmiddeleeuws ingepolderd gebied. Delfzijl is de grootste stad van de regio. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap...  +
De regio Flevopolders bevat de jongste landschappen van Nederland. Het betreft twee grote droogmakerijen, gericht op grootschalige landbouw en recreatiebossen. Almere en Lelystad zijn de grootste steden. Recent zijn veel windparken aangelegd. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt dee...  +
De regio Friese Meren is zoals de naam aangeeft een waterrijk gebied, gelegen in het zuidwesten van de provincie. Er liggen kleine stadjes en dorpen in een open klei- en veenlandschap met stroken- en blokverkaveling. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panor...  +
Deze regio kent langgerekte eilanden, bestaande uit duinen, kwelders en polders, met hoge natuurwaarden (Werelderfgoed Waddenzee), waar een groot belang voor toerisme is weggelegd. In de regio liggen kleine dorpen en veel recreatieterreinen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt d...  +
De regio Gaasterland is een stuwwallengebied met keileem en aansluitende zandrug. Gaasterland kent een grote mate van afwisseling en is relatief bosrijk. Er ligt een kenmerkende klifkust aan IJsselmeer. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|...  +
De regio Gelderse Vallei ligt in het dekzandlandschap van zandruggen en beken tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Voorheen lagen hier veel veengebieden en broekbossen. Thans kent de regio intensieve landbouw en een rationeel ingericht landschap. De Grebbelinie is een opvallende structuur van...  +
De regio Groningen en Gorecht ligt rondom de stad Groningen. Het landschap is kleinschalig op de Hondsrug, open in het oosten. De stad Groningen is ruimtelijk dominant, en bekend van haar universiteit. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De Haagse agglomeratie vormt het bestuurscentrum van Nederland. Delfland bestaat uit een gaaf, open veenweidegebied. Westland is met de vele kassen het centrum van de tuinbouw. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap]]''' - ...  +
De geïndustrialiseerde regio langs het Noordzeekanaal. Deze industrie, waaronder de Hoogovens, is een katalysator voor de groei van de steden Beverwijk en IJmuiden. Enkele buitenplaatsen en het dorp oud-Velsen herinneren aan de pre-industriële tijd. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving m...  +
De regio IJsseldelta omvat enerzijds het Kampereiland, waar het landschap gekenmerkt wordt door riviertakken en pollen (terpjes). Anderzijds ligt de polder Mastenbroek in de regio, dit is een oude, rationeel ingerichte polder. Mastenbroek en Kampereiland zijn Nationaal Landschap. ---- <div class="...  +
De regio IJsselvallei omvat het rivierenlandschap van de IJssel en de Oude IJssel. Het landschap naar het oosten en westen uit naar het zand. Het kent steilte gradiënten naar het Veluwemassief. Kenmerkend zijn brede uiterwaarden. Langs de IJssel liggen handelssteden als Deventer en Zutphen. ---- <d...  +
Deze regio is onder invloed van de Noordzee ontstaan en ingepolderd voor grootschalige landbouw en bollenteelt. Texel en Wieringen liggen beide op een keileembult, Den Helder is een marinestad. De duinkust trekt toeristen aan. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[...  +
De Kop van Overijssel ligt op het keileemplateau van Steenwijk en kenmerkt zich door kleinschalig zandlandschap. In het noordoosten gaat de regio over in laagveengebied, waar het landschap restanten van turfwinning bevat met petgaten en legakkers. Hier ligt het Nationaal Park Weerribben-Wieden. --...  +
De regio Krimpenerwaard heeft karakteristieke cope-ontginningen met langgerekte lintdorpen in een open, waterrijk landschap. Knotbomen en houtkaden liggen langs smalle, lange kavels. Het westen van de regio is georiënteerd op Rotterdam. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit ...  +
De regio Land van Heusden en Altena ligt in het open rivierengebied tussen Maas en Merwede. De regio was van belangrijke strategische betekenis, er liggen veel forten en vestingsteden. De grootste ingreep in het rivierbeheer was de aanleg van de Bergsche Maas. In de kommen liggen eendenkooien en gri...  +
De regio Land van Maas en Waal kent een typerend rivierenlandschap met kommen, oeverwallen, dijken en uiterwaarden. De kommen zijn grootschalig ingericht na uitvoering van de ruilverkavelingen. Fort St. Andries is een karakteristiek element bij de oude samenvloeiing van Maas en Waal. ---- <div clas...  +
Deze regio bestaat uit een gesloten rij nederzettingen van Geertruidenberg tot ’s-Hertogenbosch en staat bekend om de voormalige schoenenindustrie. Het noordelijke deel is open. Waalwijk is de grootste nederzetting. De vestingstad Heusden neemt in het geheel een eigen plaats in. ---- <div class="kl...  +
De regio Lauwers bestaat uit zeekleipolders in en rond de voormalige Lauwerszee. Thans betreft het vooral natuur- en recreatiegebieden en een militair oefenterrein. De regio Lauwers is waterrijk. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panoram...  +
Deze regio behelst het rivierenlandschap direct ten noorden van de Brabantse zandgronden. Het landschap is open door de voormalige Beerse Overlaat. Na de Maaswerken zijn restanten van de oude rivier zichtbaar geworden. Oss is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt de...  +
Dit is een gezoneerd landschap van de Maas met een overstromingsvlakte (Maasheggen), de bewoning concentreert zich voornamelijk op de Maasterrassen. Akkers en hogere zandgronden met heideontginngen. Het gebied is flink ruilverkaveld. Venlo en Roermond zijn de grootste steden. ---- <div class="klein...  +
Dit is een verstedelijkte regio (’s-Hertogenbosch, Tilburg), met flinke oppervlakten bos en landbouw. Het beeld wordt bepaald door dekzandruggen, beekdalen, broekgebieden en heideontginningen met veel verspreide bewoning. Het Groene Woud (thans Van Gogh Nationaal Park) vormt het centrale deel van de...  +
Dit is een zeer oud opgeslibd zeekleilandschap langs het Reitdiep met wierden en dijken. Kenmerkend is de onregelmatige blokverkaveling langs maren (kreken) en gave wierdedorpen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap]]''' ...  +
De regio Middelzee en Het Bildt bevat een vanaf de middeleeuwen ingepolderde zeearm, de voormalige Middelzee. Het Bildt in het noorden is jonger en rationeler van opzet. Het is een open, agrarische regio met dijkdorpen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Pa...  +
De regio Montferland bestaat op een geïsoleerde stuwwal met aangrenzend zandlandschap van essen en laaggelegen broekgebieden. De regio kent veel oude bossen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap]]''' - Karakterisering van...  +
De regio Nijmegen-Groesbeek ligt rond de oude Romeinse stad Nijmegen bovenop de stuwwal aan de Waal met bosrijk gebied eromheen. Er is een steile gradiënt vanaf de stuwwal naar de rivier. De stad is ruimtelijk dominant. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/P...  +
De regio wordt gekenmerkt door duinen, polders en strandwallen die een lange bewoningsgeschiedenis kennen. De duinen zijn Natura-2000- en waterwinningsgebied. Er wonen veel forensen en de regio is flink verstedelijkt met Alkmaar als grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maa...  +
De regio, die grotendeels samenvalt met het gelijknamige Nationaal Landschap, kent een zwak golvend landschap, waar ook op beperkte schaal veen is gewonnen. De regio is bekend om de vele elzensingels en houtwallen. Drachten is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt d...  +
Noordenveld vormt een typisch landschap van esdorpen, beekdalen en jonge ontginningen. In het noorden vond turfwinning plaats, in de omgeving van Eelde zijn landhuizen te vinden. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap]]''' ...  +
De regio Noordoostpolder en Urk omvat de oudste droogmakerij van Flevoland. De Noordoostpolder heeft een unieke inrichting die bestaat uit één centrale plaats, met daaromheen een krans van omliggende dorpen. Er is grootschalige percelering voor landbouw. Urk en Schokland (Werelderfgoed) zijn twee vo...  +
De regio Oldambt heeft een grootschalig, open landschap in ingepolderd zeekleigebied van de Dollard. Boerderijen liggen als groene oases in het landschap. Oldambt staat bekend als De Graanrepubliek. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Pano...  +
De regio Oostergo kent een karakteristieke reeks terpdorpen (waaronder Leeuwarden) op een kwelderwal met karakteristieke, blokvormige percelering. Jonge aandijkingen liggen er als een smalle schil tegenaan. Oostergo heeft een opvallend open landschap. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving ...  +
De regio Oude Rijn, Lopikerwaard en Eiland van Schalkwijk omvat een open, regelmatig ingericht veenweidegebied nabij Utrecht. De regio kent veel waterstaatkundige en infrastructurele ingrepen. Nieuwegein en Woerden zijn als voorsteden van Utrecht de grootste kernen van de regio. ---- <div class="kl...  +
De regio Over-Betuwe en Liemers ligt in het rivierenlandschap tussen Arnhem en Nijmegen met bijhorende stedelijke druk (Park Lingezegen). Het Pannerdens Kanaal regelt de waterverdeling tussen Rijn en Waal, op het splitsingspunt ligt het fort Pannerden. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving...  +
De Rijn- en Gouwestreek kent een open, waterrijk veenontginningslandschap met copes, turfwinningslandschappen en droogmakerijen. Rond Boskoop zijn boomkwekerijen te vinden. De Oude Rijn markeerde de Romeinse grens (Limes), Gouda is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving ma...  +
De regio wordt gekenmerkt door grootschalige verstedelijking, hoogbouw, havens en infrastructuur. Daartegenover staat de open Hoeksche Waard, een poldergebied met bomendijken. In Schieland is de openheid door de bouw van kassen aangetast. Midden-Delfland vormt een beschermd gebied. ---- <div class...  +
De regio Salland wordt gekenmerkt door een open tot zeer open zandlandschap. Dekzandruggen geleden het landschap met ertussen de weteringen. De regio wordt begrensd door de Sallandse Heuvelrug. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama...  +
Eén van de Zeeuwse eilanden. Het kent vanouds een driedeling in duinen, oudland en nieuwland. Dit is na uitvoering van de ruilverkaveling sterk veranderd. Het duingebied is toeristisch, de rest agrarisch. Zierikzee is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit v...  +
De regio Smildervenen omvat het grootschalige turfwinningsgebied langs de Drentse Hoofdvaart met typerende rationele verkaveling. Het nooit ontgonnen Fochtelooërveen en een van de vijf Nederlandse Koloniën van Weldadigheid liggen bij Veenhuizen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt ...  +
Deze eilanden kennen een lange en zichtbare geschiedenis van inpolderingen. Het gebruik is overwegend agrarisch. De ruilverkavelingen na 1953 zorgden voor een rationalisatie van de percelering. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama ...  +
Een regio in het rivierenlandschap. De dorpen ligt kort op elkaar op de oeverwal. In de uiterwaarden vond in het verleden steenfabricage plaats. Tegenwoordig zijn het vooral natuurgebieden. In de kommen komen recreatiegebieden naast landbouwgebieden voor. Tiel is de grootste stad. ---- <div class="...  +
De regio Twente kent een verstedelijkt centraal deel en een landelijk deel aan weerszijden daarvan. In het centrum liggen de industriesteden en de Technische Universiteit. Het overige deel bestaat uit een kleinschalig zandlandschap met essen, kampen, beken en broekgebieden. Tussen Ootmarsum en Olden...  +
In de regio Utrecht en het Kromme Rijngebied domineert de stad Utrecht in alle opzichten. Het Kromme Rijngebied is sterk overwegend. De komontginning Langbroek met zijn wetering wordt gekenmerkt door een veelheid aan kastelen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[T...  +
De regio Utrechtse Heuvelrug bestaat uit een bosrijk stuwwallengebied met oude bewoning langs de flanken. Er liggen veel buitenplaatsen en villadorpen. De regio is populair bij toeristen, en herbergt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel ui...  +
Het Vechtdal is een karakteristiek kleinschalig zandlandschap met kastelen en bossen. Rond de Dedemsvaart heeft grootschalige turfwinning plaatsgevonden. Staphorst en Rouveen zijn herkenbaar aan bijzondere en langgerekte veenontginning en boerderijlinten. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijv...  +
De regio Veenkoloniën en Westerwolde is na grootschalige turfwinning ontstaan. Het bestaat uit een rationeel landschap, waar industrialisatie heeft plaatsgevonden in de jaren na 1950. Streekdorpen zijn thans komvormig. Westerwolde ligt op een zandrug langs een beek met een op esdorpen gelijkend land...  +
De regio Veenpolders en Fries laagveengebied is een van oorsprong open veenweidegebied, met vaak oorspronkelijk middeleeuwse perceleringstypen. Er heeft op grote schaal turfwinning plaatsgevonden. Die delen zijn in later tijden heringericht. Lemmer is de grootste plaats. Het Nationaal Park Alde Fene...  +
De regio Veluwe kent een uitgestrekt stuwwallen- en zandlandschap met veel bos. Bewoning concentreert zich rond hoogste delen. Langs de randen liggen (spreng)beken, watermolens en kastelen. Apeldoorn, Arnhem en Ede zijn de grootste steden. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel u...  +
Twee eilanden met een lange geschiedenis van inpolderingen. Het gebied kent een onderverdeling in van duinen, oud- en nieuw land. Er komen ring- en voorstraatdorpen voor. Voorne-Putten is vooral gericht op Rotterdam. De regio werd met de aanleg van de Deltawerken beter toegankelijk. ---- <div clas...  +
Walcheren is het Zeeuwse eiland met de meeste inwoners, die vooral in de twee steden Vlissingen en Middelbug wonen. De duinen vormen een toeristische bestemming, in de polders vindt vooral landbouw plaats. Het deel van het eiland dat na 1953 is herverkaveld is tegenwoordig een wederopbouwgebied van ...  +
Een open waterrijk veenweidegebied met droogmakerijen, langgerekte lintdorpen en historische stadjes. Zaanstad en Purmerend zijn de grootste steden. Marken en Volendam zijn toeristische hoogtepunten. Veel forensen wonen in deze regio. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit v...  +
Deze regio behelst het binnen de Omringdijk gelegen zeekleigebied (voormalige veenontginningen) met lintdorpen. De naoorlogse ruilverkavelingen hebben het landschap flink veranderd. Veel dorpen zijn thans komvorming. Hoorn is de grootste stad. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt de...  +
De regio Westergo ligt op een kwelderwal met in het noorden reeksen terpdorpen en enkele stadjes. In het zuiden is de bewoning meer verspreid. Westergo kent een open landschap met veel dijken en vaarten. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landsc...  +
Het Westerkwartier is een grotendeels heringericht landschap, waar hoogveen werd gewonnen. De elzensingels rond Tolbert zijn karakteristiek. Op het noorden sluit de regio aan bij het kleigebied. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama...  +
Deze regio bestaat voornamelijk uit uitgestrekte kleipolders met veel kreken die de strijd tegen het water zichtbaar maken. Het gebied was in de 17de eeuw van groot strategisch belang met een verdedigingslinie bestaande uit dijken, kreken en forten van Hulst tot Sluis. ---- <div class="klein">Deze...  +
Dit gebied behelst Haarlem en haar verstedelijkte omgeving van villa- en forensendorpen langs flanken van duinlandschap. Aan de binnenduinrand ligt een landgoederenzone. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panorama Landschap]]''' - Karakt...  +
Dit is een voor Nederland uniek landschap met besloten dalen, grote, open plateaus en beboste hellingen, met oude bewoning en steden (Maastricht, Heerlen). Het is een geliefd toeristisch gebied, dat in de Mijnstreek flink verstedelijkt is. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel u...  +
De regio Zuidenveld bestaat uit een zandlandschap met een groot deel jonge heideontginningen, waaronder grote boswachterijen. De 20<sup>ste</sup>-eeuwse ruilverkavelingen zijn in deze regio met zorg ontworpen. De belangrijkste steden in de regio zijn Emmen en Coevorden. ---- <div class="klein">Deze...  +
De regio Zuidoosthoek ligt op zandruggen tussen de rivierdalen van Tjonger en Kuinder. In het veengebied heeft grootschalige turfwinning plaatsgevonden met kenmerkend landschap van wijken. Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt in deze regio. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt dee...  +
Dit is een veengebied waar na vervening in het westen plassen ontstonden. In het oosten ligt een stuwwal met villadorpen en de mediastad Hilversum. ’s-Graveland staat bekend om zijn buitenplaatsen. ---- <div class="klein">Deze regiobeschrijving maakt deel uit van '''[[Thema/Panorama Landschap|Panor...  +
Gebied met waardevol en goed zichtbaar dekzandreliëf (ruggen, vlaktes en dalen) ten westen van Bennekom in het zuiden van Gelderse Vallei. Op deze plekken liggen fraaie en goed zichtbare exemplaren van paraboolduinen te zien. Dit reliëf is grotendeels ontstaan tijdens het laatste deel van de laatste...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Adviseur Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog  +
De Rijksdienst heeft van zowel Peter Struycken als Ad Dekkers een groot aantal werken in beheer.  +
De Photographic Activity Test is een gestandaardiseerde kwaliteitstest (ISO 14523:1999) om de chemische inertie van (conserverings)materialen vast te stellen waar het het beeldzilver en verkleuringen betreft van fotografische papieren. Zie ook Image-Interaction-Test, Stain-Test, Mottle-Test.  +
Pictoright is een Nederlandse collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten van aangesloten illustratoren, grafisch vormgevers, fotografen en beeldend kunstenaars. Ook erfgenamen kunnen zich als rechthebbende aansluiten.  +
Het Blekemeer een pingoruïne, ontstaan in het zuidelijke deel van de [[Aardkundig_erfgoed/Laagte_Leuvenumse_Beek |Laagte van de Leuvenumse Beek]]. Het Blekemeer is qua vorm en ontstaansgeschiedenis vergelijkbaar met het nabijgelegen [[Aardkundig erfgoed/Pingoruïne Uddelermeer|Uddelermeer]], dat alle...  +
Het Uddelermeer is een van de diepste en grootste pingoruïnes van Nederland, gelegen op de Veluwe. Het ovaalvormige meer is van ongeveer 200 à 300 meter in doorsnede en 17 meter diep. Het Uddelermeer is ontstaan als pingo: een heuvel met een ijslenskern in de bodem, die aangroeide tijdens het eind...  +
Een plantenkas is een overwegend glazen constructie, die gebruikt wordt om gewassen in te telen. Voorbeelden zijn de muurkas, de vrijstaande kas en de samengestelde kas. Van de historische plantenkassen is een klein aantal in Nederland beschermd als rijksmonument. De meeste nog bestaande historische...  +
Historische kassen kunnen door langdurig functieverlies en achterstallig onderhoud in verval raken. Onkundig gebruik en vandalisme kunnen dit proces versnellen. Er zijn meerdere vormen van onderhoud mogelijk waarmee verval wordt tegengegaan en restauratie wordt voorkomen.  +
Op de geologische tijdschaal het eerste en langste tijdvak van het quartair. Het pleistoceen duurde van ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden tot 10.000 v.Chr., en is vooral bekend als het tijdvak waarin de aarde zijn meest recente ijstijd doormaakte.(AAT)  +
Via de kwijtscheldingsregeling zijn in 2007, 2008 en 2010 de omvangrijke archieven van respectievelijk Rob Wout (Opland, 1928-2001), Frits Müller (1932-2006) en Marten Toonder (1912-2005) in de rijkscollectie gekomen.  +
Kostbaar, kleurrijk en overdadig zijn steekwoorden bij de porseleincollectie van Willem Bal (1880-1962).  +
Portland: kalksteen welke gewonnen wordt in Dorset, Engeland. De steen is fijnkorrelig van structuur. Het breukvlak is fijnkorrelig. Portland whit bed: variant van Portland, oölitische kalksteen met een vrij open structuur waarin veelvuldig schelpen voorkomen. Portland base bed: variant van Portland...  +
De collectie Prenten en Oude Tekeningen (POT) in Amersfoort telt ongeveer 4500 werken op papier uit de 17e tot en met de 20e eeuw. Het gaat daarbij om tekeningen, aquarellen en prenten.  +
Het werk van de Rijksakademie vormt een waardevol kunst- en cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling ‘van de goede smaak’, zoals die aan het einde van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw via het onderwijs aan de Rijksakademie werd gepropageerd. Het betreft een geschiedenis waarin de ro...  +
Handelingen en methoden die fysiek worden uitgevoerd op of met materialen en voorwerpen, en voor procedés die plaatsvinden in materialen en voorwerpen. Hiertoe behoren typen procedés en technieken die betrekking hebben op de productie en behandeling van voorwerpen of afbeeldingen (bijv. assembleren)...  +
Proefsleuvenonderzoek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) met als doel het opsporen van vindplaatsen en het verzamelen van gegevens voor het (verder) toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting.  +
Volgens de Wet op de lijkbezorging kent Nederland twee typen begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere. Dat zegt maar heel weinig over hoe die begraafplaatsen eruit zien. Met een verwijzing naar gezindte, eigendom of status wordt al meer duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld [[Gemeentelijke begraafp...  +
R
Randmeerkust langs de voormalige Zuiderzee. De ondergrond bestaat hier uit een veenpakket van maximaal twee meter dik gevormd tussen pakweg 5000 jaar geleden tot aan de ontginning in de middeleeuwen. Dit veenpakket wordt dunner naar het oosten toe en ligt op dekzand uit de laatste ijstijd. Langs de...  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.